Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 42

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Câu 1. Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm?

A. Cau B. Mía C. Ngô D. Cải

Câu 2. Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại?

A. Xương rồng B. Hoàng tinh C. Chuối D. Hành tây

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm?

A. Gân lá hình cung
B. Rễ cọc
C. Cuống phân tách rõ ràng với lá
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá?

A. Gai, tía tô
B. Râm bụt, mây
C. Bèo tây, trúc
D. Trầu không, mía

Câu 5. Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào?

A. Thân cột B. Thân cỏ C. Thân leo D. Thân gỗ

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: Các cây … chủ yếu của chúng ta đều thuộc lớp Một lá mầm.

A. Lương thực B. Thực phẩm C. Hoa màu D. Thuốc

Câu 7. Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm?

A. Mướp B. Cải C. Tỏi D. Cà chua

Câu 8. Các đại diện của lớp Một lá mầm thường có mấy dạng gân lá chính?

A. 4 dạng B. 3 dạng C. 1 dạng D. 2 dạng

Câu 9. Loài hoa nào dưới đây thường có 4 - 5 cánh?

A. Hoa bưởi B. Hoa loa kèn

C. Hoa huệ D. Hoa ly

Câu 10. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm phân biệt nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Số lá mầm của hạt
C. Kiểu gân lá
D. Dạng rễ

Câu 11: Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào?

A. Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ.

B. Hạt cây Hai lá mầm không có chất dự trữ ở lá mầm.

C. Hạt cây Hai lá mầm to hơn hạt cây Một lá mầm.

D. Hạt cây Hai lá mầm: phôi có 2 lá mầm.

Câu 12: Nhóm nào dưới đây gồm cây hai lá mầm

A. Cây bưởi, cây ngô, cây lúa

B. Cây dừa, cây hành, cây bưởi

C. Cây xoài, cây dừa cạn, cây bưởi

D. Cây ngô, cây dừa cạn, cây hành

Câu 13: Nhóm nào dưới đây gồm những cây một lá mầm

A. Cây đậu Hà Lan, cây bưởi, cây dừa cạn

B. Cây dừa cạn, cây ngô, cây lúa

C. Cây ngô, cây lúa, cây dừa

D. Cây dừa cạn, cây bưởi, cây nhãn

Câu 14: Đặc điểm thường có của cây Hai lá mầm

A. Thân gỗ, gân lá hình mạng, rễ cọc, hoa có 5 cánh

B. Thân cỏ, gân lá hình song song, rễ chùm, hoa có 6 cánh

C. Thân leo, gân lá hình cung, rễ cọc, hoa có 6 cánh

D. Thân cỏ, gân lá hình mạng, rễ chùm, hoa có 5 cánh

Câu 15: Đặc điểm thường có của cây Một lá mầm

A. Thân leo, gân lá hình cung, rễ cọc, hoa có 6 cánh

B. Thân cỏ, gân lá hình song song, rễ chùm, hoa có 6 cánh

C. Thân gỗ, gân lá hình mạng, rễ cọc, hoa có 5 cánh

D. Thân cỏ, gân lá hình mạng, rễ chùm, hoa có 5 cánh

Câu 16: Tiêu chuẩn chính để phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

A. Số lá mầm của phôi

B. Kiểu rễ

C. Kiểu thân

D. Kiểu gân lá

Câu 17: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là

A. Kiểu gân lá

B. Số cánh hoa

C. Số lá mầm của phôi

D. Kiểu rễ

Câu 18: Lớp Một lá mầm gồm

A. Cây lúa, cây bắp, cây cải

B. Cây mía, cây cà phê, cây chè

C. Cây đậu xanh, cây tỏi, cây hành

D. Cây lúa, cây bắp, cây mía

Câu 19: Hầu hết các đại diện của lớp Một lá mầm đều có dạng thân như thế nào?

A. Thân cột

B. Thân cỏ

C. Thân leo

D. Thân gỗ

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm cấu tạo của lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
2 700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm