Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Câu 1. Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây có thể mọc ra những cây non?

A. Thuốc bỏng B. Trầu không C. Bưởi D. Hồng

Câu 2. Cây nào dưới đây không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

A. Tre B. Gừng C. Cà pháo D. Sen

Câu 3. Cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ?

A. Chuối B. Mồng tơi C. Xoài D. Cỏ tranh

Câu 4. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng gì?

A. Lá B. Rễ củ C. Thân củ D. Thân rễ

Câu 5. Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại?

A. Nghệ B. Trúc C. Sắn D. Dong ta

Câu 6. Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng?

A. Sinh sản bằng thân rễ
B. Sinh sản bằng lá
C. Sinh sản bằng hạt
D. Sinh sản bằng rễ củ

Câu 7. Khi diệt cỏ dại, chúng ta cần lưu ý điều gì? Vì sao?

A. Ngắt bỏ hết lá vì cỏ dại thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.
B. Nhổ bỏ tận gốc vì cỏ dại thường phát tán rất nhanh nhờ quá trình sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
C. Cắt sát gốc vì cỏ dại không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và tốc độ tăng trưởng của chúng thì cực chậm.
D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Cây rau má sinh sản sinh dưỡng bằng

A. Rễ củ. B. Thân rễ. C. Thân bò. D. Thân củ.

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật đều có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?

A. Cam, na
B. Cau, mía
C. Cỏ gấu, tre
D. Riềng, chuối

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cây khoai tây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân củ
B. Cây chuối sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng rễ củ.
C. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.
D. Cây bí đỏ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.

Câu 11: Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ?

A. Cây sắn, khoai lang, rau má

B. Cây gừng, cây nghệ, cây cỏ gấu

C. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào

D. Cỏ tranh, củ cải, rau má

Câu 12: Sự sinh sản sinh dưỡng tự nhiên không có hình thức sau

A. Sinh sản bằng rễ, rễ củ

B. Sinh sản bằng lá

C. Sinh sản bằng cách thụ phấn

D. Sinh sản bằng thân bò, sinh sản bằng thân rễ

Câu 13: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng

A. Hình thành cá thể mới từ một phần thân cây mẹ.

B. Hình thành cá thể mới từ sự nảy mầm của hạt.

C. Hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) của cây mẹ.

D. Hình thành rất nhiều cá thể mới từ một mô

Câu 14: Sinh sản bằng thân bò là hình thức sinh sản

A. Từ rễ, rễ củ sẽ nảy chồi, mỗi chồi nhô lên mặt đất phát triển thành cây mới

B. Khi thân bò đến đâu thì các mấu ở ngọn ra lá và rễ phụ mới, mỗi mẫu sẽ tách ra thành một cây non

C. Từ những chồi non của thân rễ mọc nhô lên mặt đất và gốc chồi bén rễ thành cây mới

D. Từ các mép là mọc ra nhiều chồi và rễ, mỗi chồi sẽ phát triển thành cây con mới

Câu 15: Sinh sản bằng thân rễ là hình thức sinh sản

A. Từ rễ, rễ củ sẽ nảy chồi, mỗi chồi nhô lên mặt đất phát triển thành cây mới

B. Từ các mép là mọc ra nhiều chồi và rễ, mỗi chồi sẽ phát triển thành cây con mới

C. Khi thân bò đến đâu thì các mấu ở ngọn ra lá và rễ phụ mới, mỗi mẫu sẽ tách ra thành một cây non

D. Từ những chồi non của thân rễ mọc nhô lên mặt đất và gốc chồi bén rễ thành cây mới

Câu 16: Sinh sản bằng rễ, củ rễ là hình thức sinh sản

A. Khi thân bò đến đâu thì các mấu ở ngọn ra lá và rễ phụ mới, mỗi mẫu sẽ tách ra thành một cây non

B. Từ những chồi non của thân rễ mọc nhô lên mặt đất và gốc chồi bén rễ thành cây mới

C. Từ các mép là mọc ra nhiều chồi và rễ, mỗi chồi sẽ phát triển thành cây con mới

D. Từ rễ, rễ củ sẽ nảy chồi, mỗi chồi nhô lên mặt đất phát triển thành cây mới

Câu 17: Khoai tây sinh dưỡng bằng

A. Thân bò

B. Thân củ

C. Lá

D. Rễ củ

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm của sinh sản và sinh dưỡng tự nhiên...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 845
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm