Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.
B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.
C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.
D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. Tế bào thịt vỏ.
B. Tế bào biểu bì.
C. Tế bào kèm.
D. Quản bào.

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân
B. Vách tế bào
C. Không bào
D. Lục lạp

Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong
B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện
C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau
D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ?

A. Ruột B. Bó mạch C. Biểu bì D. Thịt vỏ

Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp?

A. 2 lớp B. 1 lớp C. 3 lớp D. 4 lớp

Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Biểu bì và ruột
B. Thịt vỏ và bó mạch
C. Ruột và bó mạch
D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa?

A. Ruột B. Bó mạch C. Biểu bì D. Thịt vỏ

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng?

1. Mạch gỗ
2. Mạch rây
3. Ruột

A. 2, 3 B. 1, 2 C. 1, 3 D. 1, 2, 3

Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây?

A. Hút nước và muối khoáng
B. Vận chuyển các chất lên thân
C. Tăng trưởng về chiều dài
D. Hô hấp

Câu 11: Cấu tạo cắt ngang miền hút gồm mấy phần

A. Phần ngoài là lông hút, phần trong là ruột

B. Phần ngoài là vỏ, phần trong là trụ giữa

C. Phần ngoài là trụ, phần trong là vỏ

D. Phần ngoài là ống dẫn, phần trong là thịt

Câu 12: Khi nói về lông hút của rễ đáp nào sau đây không đúng?

A. Là tế bào biểu bì kéo dài

B. Có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hòa tan

C.Gồm những tế bào vách dày

D. Là miền quan trọng nhất của rễ

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây khi nói về cấu tạo miền hút của rễ là sai?

A. Mạch gỗ: chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Mạch rây: chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Thịt vỏ: chứa chất dự trữ

D. Lông hút: hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 14: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất? Vì sao?

A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền

B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ

C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra

D. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây

Câu 15: Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 16: Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây?

A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất

B. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều ra nhiều rễ con đâm xiên lên trên mặt đất

C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm

D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi

Câu 17: Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ?

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

D. Lục lạp

Câu 18: Mạch gỗ có chức năng

A. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 19: Mạch rây có chức năng

A. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Hút nước và muối khoáng hòa tan

Câu 20: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì

A. Miền hút nằm ở phần trưởng thành của rễ.

B. Miền hút giúp cho rễ tạo ra nhiều rễ con.

C. Miền hút đảm nhiệm việc lấy nước và muối khoáng hòa tan.

D. Miền hút nằm dưới đất nên giữ chặt rễ vào đất.

Câu 21: Cấu tạo lát cắt ngang của rễ gồm mấy phần

A. Phần ngoài là vỏ, phần trong là trụ giữa.

B. Phần ngoài là trụ giữa, phần trong là vỏ.

C. Phần ngoài là lông hút, phần trong là ruột.

D. Phần ngoài là lông hút, phần trong là trụ giữa

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm của miền hút của rễ...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
2 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm