Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 44

Chúng tôi xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới thực vật được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Sự phát triển của giới thực vật

Câu 1. Trong lịch sử phát triển của giới Thực vật, Quyết trần có nguồn gốc từ

A. Tảo đơn bào nguyên thủy.
B. Tảo đa bào nguyên thủy.
C. Rêu.
D. Quyết.

Câu 2. Trong lịch sử Trái Đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào?

A. Nóng và khô hanh
B. Nóng và ẩm
C. Lạnh và khô hanh
D. Lạnh và ẩm

Câu 3. Quyết cổ đại còn có tên gọi khác là gì?

A. Dương xỉ B. Hạt trần C. Quyết trần D. Dương xỉ cổ

Câu 4. Quá trình phát triển của giới Thực vật trải qua 3 giai đoạn chính theo trình tự sớm muộn như sau

A. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

B. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

C. Sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

D. Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

Câu 5. Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

A. Tốc độ sinh sản của chúng.
B. Sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.
C. Cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.
D. Sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

Câu 6. Thực vật ở cạn đầu tiên là

A. Tảo đa bào nguyên thủy.
B. Quyết trần.
C. Quyết cổ đại.
D. Dương xỉ cổ.

Câu 7. Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

A. Rêu B. Hạt trần C. Hạt kín D. Dương xỉ

Câu 8. Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào?

A. Diện tích đất liền dần mở rộng
B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất
C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa
D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Câu 9. Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

A. Khí hậu trở nên khô và lạnh.
B. Khí hậu nóng và rất ẩm.
C. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.
D. Diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Câu 10. Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

A. Hạt trần B. Dương xỉ C. Rêu D. Tảo

Câu 11: Sinh vật xuất hiện đầu tiên trong các đại dương có cấu tạo

A. Đơn bào phức tạp

B. Đơn bào đơn giản

C. Đa bào phức tạp

D. Đa bào, đơn giản

Câu 12: Nhóm thực vật sống ở điều kiện các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

A. Hạt kín

B. Dương xỉ cổ

C. Tảo nguyên thủy

D. Rêu

Câu 13: Phát biểu đúng về quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật?

A. Thực vật và điều kiện bên ngoài không có mối liên quan với nhau

B. Quá trình phát triển của giới thực vật phát triển qua 2 giai đoạn chính

C. Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất

D. Khi những điều kiện sống thay đổi sẽ làm xuất hiện thêm nhiều loài thực vật mới và không làm mất đi những thực vật đã có trước đó

Câu 14: Điều kiện thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện

A. Khí hậu tiếp tục khô và nóng hơn

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn

D. Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng

Câu 15: Điều kiện thực vật hạt kín xuất hiện là

A. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng

D. Khí hậu tiếp tục khô và nóng hơn

Câu 16: Thực vật ở nước (tảo nguyên thủy) xuất hiện trong điều kiện nào?

A. Khí hậu thuận lợi

B. Động vật ở nước chưa xuất hiện

C. Đại dương chiếm phần lớn diện tích

D. Khí hậu trở nên khô và lạnh

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới thực vật gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm sự phát triển của giới thực vật...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới thực vật. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm