Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Thụ phấn

Câu 1. Hoa tự thụ phấn là

A. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
B. Hoa có hạt phấn rơi vào đậu nhụy của một hoa khác cùng cây.
C. Hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.
D. Hoa có hạt phấn từ nhụy rơi vào đầu nhị của chính nó.

Câu 2. Hoa tự thụ phấn

A. Có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
B. Luôn là hoa lưỡng tính.
C. Luôn là hoa đơn tính.
D. Phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.

Câu 3. Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào?

A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín cùng lúc
D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín không cùng lúc

Câu 4. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường có đặc điểm nào sau đây?

A. Hạt phấn to, có gai.
B. Đầu nhụy có chất dính
C. Tràng hoa có màu sắc sặc sỡ và toả ra mùi thơm, có đĩa mật
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5. Hoa thụ phấn nhờ gió có một số dấu hiệu điển hình để nhận biết, dấu hiệu nào dưới đây không nằm trong số đó?

A. Đậu nhụy có chất dính
B. Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
C. Bao hoa thường tiêu giảm
D. Hạt phấn nhỏ và nhẹ

Câu 6. Những cây có hoa nở về đêm thường có đặc điểm gì để thu hút sâu bọ?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Toả ra mùi hương ngọt ngào, đặc biệt quyến rũ
C. Có màu trắng nổi bật để sâu bọ dễ nhận biết
D. Có đĩa mật để níu chân sâu bọ

Câu 7. Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?

A. 5 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 8. Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ?

A. Phi lao B. Nhài C. Lúa D. Ngô

Câu 9. Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?

A. Mướp B. Rong đuôi chó C. Dạ hương D. Quỳnh

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió?

A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau
B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na

Câu 11: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là gì?

  1. Hoa có màu sặc sỡ.
  2. Hoa có hương thơm, mật ngọt.
  3. Đầu nhuỵ có chất dính.
  4. Hạt phấn to, có gai.
  5. Hoa có màu trắng.
  6. Hạt phấn nhỏ, nhẹ, nhiều.

A. 1, 2, 3, 4.

B. 2, 3, 4, 5.

C. 1, 3, 4, 5.

D. 3, 4, 5, 6.

Câu 12: Giao phấn là hiện tượng

A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy của hoa đó

C. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhụy của hoa kia

D. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử

Câu 13: Hoa giao phấn gồm những đối tượng nào?

A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc

B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc

C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhụy, nhị chín cùng lúc

D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín không cùng lúc

Câu 14: Thụ phấn là hiện tượng

A. Hạt phấn phát tán ra khỏi bao phấn

B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy

C. Hạt phấn nảy mầm

D. Hạt phấn tiếp xúc với noãn

Câu 15: Chọn từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là .......................

A. Sâu bọ

B. Hoa giao phấn

C. Gió

D. Hoa tự thụ phấn

Câu 16: Chọn điều không đúng với đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?

A. Đầu nhụy có chất dính

B. Lớn, có màu sắc sặc sỡ. Bao hoa đầy đủ, có cấu tạo phức tạp

C. Cơ hương thơm mật ngọt

D. Hạt phấn nhỏ, nhẹ, chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

Câu 17: Chọn điều không đúng với đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió?

A. Đầu nhụy dài, bề mặt tiếp xúc lớn, nhiều lông dính

B. Hạt phấn nhỏ, nhẹ, chỉ nhỉ dài, bao phấn treo lủng lẳng

C. Có hương thơm, mật ngọt

D. Nhỏ, không có mầu sắc sặc sỡ, bao hoa đơn giản hoặc tiêu giảm

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm của quá trình thụ phấn ở thực vật...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 30: Thụ phấn. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
11 1.754
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm