Giải bài tập trang 28 SGK Sinh lớp 6: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải bài tập trang 28 SGK Sinh lớp 6: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải bài tập trang 28 SGK Sinh lớp 6: Sự lớn lên và phân chia của tế bào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự lớn lên cùng phân chia của các tế bào trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 22 SGK Sinh lớp 6: Quan sát tế bào thực vật

Giải bài tập trang 25 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo tế bào thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết

  • Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.
  • Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
  • Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
  • Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 28 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 28 SGK Sinh 6)

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.

Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.

Bài 2: (trang 28 SGK Sinh 6)

Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giúp cây sinh trưởng và phát triển.

Đánh giá bài viết
48 4.065
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm