Giải bài tập trang 37 SGK Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Giải bài tập Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Giải bài tập trang 37 SGK Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Sinh học 6 này tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự hút nước cùng muối khoáng của rễ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của thực vật trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

A. Tóm tắt lý thuyết

Tất cả các cây đều cần nước.

Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali. Nhu cầu nước và muối khoáng khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong chu kì sống của cây.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 37 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 37 SGK Sinh 6)

Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

* Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).

* Muối khoáng: muối khoáng cũng rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muối đạm, muối lân, muối kali). Nhu cầu muối khoáng của cây cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây. Ví dụ: cây lấy quả lấy hạt (lúa, ngô, cà chua...) cần nhiều phôtpho và nitơ, cây trồng lấy thân lá (các loại rau, đay, gai..) cần nhiều đạm và cây trồng lấy củ (khoai lang, củ cải, cà rốt...) thì cần nhiều kali...

Bài 2: (trang 37 SGK Sinh 6)

Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Bố trí thí nghiệm làm thí nghiệm chứng minh cây cần nước.

Trồng 2 cây cái vào 2 chậu đất A và B (như nhau) và tưới nước đều tới khi 2 cây bén rễ (tươi tốt như nhau). Rồi sau đó hàng ngày chỉ tưới nước cho cây ở chậu A, không tưới nước cho cây ở chậu B. Kết quả, cây chậu A vẫn sinh trưởng phát triển bình thường, còn cây chậu B còi cọc, phát triển không bình thường. Như vậy, nước có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của cây.

* Làm thí nghiệm chứng minh cây cần muối khoáng. Trồng 2 cây như nhau vào 2 chậu, chậu A có đủ các loại muối khoáng: đạm, lân, kali, nhưng chậu B lại thiếu muối đạm. Hàng ngày chăm sóc và tưới nước như nhau cho 2 câv ở 2 chậu. Kết quả theo dõi sau 2 tuần: cây ở chậu A phát triển (xanh tốt) bình thường, còn cây ở chậu B kém phát triển (vàng xấu). Điều đó chứng tỏ muối khoáng có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Bài 3: (trang 37 SGK Sinh 6)

Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

Đánh giá bài viết
41 5.345
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm