Giải bài tập trang 159 SGK Sinh lớp 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải bài tập trang 159 SGK Sinh lớp 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải bài tập trang 159 SGK Sinh lớp 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về bảo vệ sự đa dạng của thực vật trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 151 SGK Sinh lớp 6: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Giải bài tập trang 154, 156 SGK Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

A. Tóm tắt lý thuyết: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Sự đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng số lượng loài và cá thể của loài trong các môi trường sống tự nhiên. Việt Nam có sự đa dạng về thực vật khá cao, trong đó nhiều loài có giá trị nhưng đang bị giảm sút do bị khai thác và môi trường sống của chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên hiếm. Cần phải bảo vệ sự đa dạng thực vật nói chung và thực vật quý hiếm nói riêng.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 159 Sinh học lớp 6: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài 1: (trang 159 SGK Sinh 6)

Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt. Chặt phá rừng, nên đã ảnh hưởng lớn đến đa dạng thực vật.

Bài 2: (trang 159 SGK Sinh 6)

Thế nào là thực vật quý hiếm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ, làm thuốc, cây công nghiệp...) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.

Bài 3: (trang 159 SGK Sinh 6)

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật.

Trong đó có thực vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

Đánh giá bài viết
24 1.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm