Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 10

Lý thuyết Cấu tạo miền hút của rễ

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 10 được thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt.

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 10

Cấu tạo của miền hút gồm 2 phần chính:

 • Vỏ:
  • Biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút của tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
 • Trụ giữa:
  • Bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất
  • Ruột chứa chất dự trữ

B. Bài tập sinh học 6 về cấu tạo miền hút của rễ

Câu 1: Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Cấu tạo của miền hút gồm 2 phần chính:

 • Vỏ:
  • Biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút của tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan
  • Thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
 • Trụ giữa:
  • Bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất
  • Ruột chứa chất dự trữ

Câu 2: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

Câu 3: Có phải tất cả các rễ đều có miền hút không? Vì sao?

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ (không cần lông hút).

Đánh giá bài viết
28 1.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 6 Xem thêm