Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Tóm tắt lý thuyết Cấu tạo trong của phiến lá

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20 được thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt!

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 20

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 1: Sơ đồ cắt ngang phiến lá

Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần: biểu bì, thân lá và thịt lá.

1. Biểu bì

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 2: Lớp tế bào biểu bì đã được bóc ra

1-Biểu bì mật trên 2-Biểu bì mặt dưới

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 3: Trạng thái của lỗ khí

  • Biểu bì có tác dụng bảo vệ: tế bào phải xếp sát nhau.
  • Lỗ khí đóng mở giúp thoát hơi nước.
  • Lỗ khí tập trung ở mặt dưới của phiến lá.
  • Lỗ khí thông với khoang chứa không khí ở bên trong của phiến lá.

2. Thịt lá

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 4: Sơ đồ cấu tạo một phiến lá có độ phóng đại lớn

  • Cấu tạo của thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng có lục lạp ở bên trong.
  • Cấu tạo của thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng có lục lạp ở bên trong.
  • Thịt lá có vai trò thu nhận ánh sáng để tạo chất hữu cơ cho cây. Khi có đủ ánh sáng lục lạp hình thành.

Đặc điểm so sánh

TB biểu bì mặt trên

TB biểu bì mặt dưới

Hình dạng

Dài bầu dục

Dẹp, ngắn

Cách sắp xếp

Xếp xít nhau

thưa

Số lượng lục lạp

Nhiều

ít

Chức năng

Chế tạo chất hữu cơ

Chứa và trao đổi khí

Bảng 1. Bảng so sánh đặc điểm của tế bào biểu bì mặt trên và mặt dưới

3. Gân lá

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 5: Gân lá

Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, bao gồm phần mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.

4. Tổng kết

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 20

Hình 6: Sơ đồ tư duy bài Cấu tạo trong của phiến lá

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải

Bài 1: Hãy nối mỗi bộ phận của phiến lá ở cột A với mỗi chức năng ở cột B sao cho phù hợp:

CỘT A

Các bộ phận

CỘT B

Chức năng

1. Lỗ khí gồm 2 tế bào hình hạt đậu, có khả năng đóng mở

A. có chức năng bảo vệ phiến lá

2. Biểu bì gồm các tế bào không màu, trong suốt

B. có chức năng chế tạo chất hữu cơ

3.Thịt lá gồm các tế bào chứa lục lạp

C. có chức năng vận chuyển các chất nuôi cây

4. Gân lá gồm các bó mạch

D. Giúp lá trao đổi khí và hơi nước

Hướng dẫn:

1 – D; 2 – A; 3 – B; 3 – C

Bài 2: Cho các từ: vận chuyển, bảo vệ, biểu bì, đóng mở, lỗ khí, lục lạp

Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ…… trong những câu sau:

(1) Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào …………trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào phần thịt lá.

(2) Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có chức năng………… cho các phần bên trong của phiến lá.

(3) Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất nhiều…………………

(4) Hoạt động…………………của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài.

(5) Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều ……………………có chức năng thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ.

(6) Gân lá có chức năng …………………………..các chất cho phiến lá

Hướng dẫn:

(1) Bao bọc phiến lá là một lớp tế bào biểu bì trong suốt nên ánh sáng có thể xuyên qua chiếu vào phần thịt lá.

(2) Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có chức năng bảo vệ cho các phần bên trong của phiến lá.

(3) Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất nhiều lỗ khí.

(4) Hoạt động đóng, mở của nó giúp cho lá trao đổi khí và cho hơi nước thoát ra ngoài.

(5) Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều lục lạp có chức năng thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ.

(6) Gân lá có chức năng vận chuyển các chất cho phiến lá

Đánh giá bài viết
15 2.211
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 6 Xem thêm