Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 2: Rễ - Phần 1

Bài tập môn Sinh học lớp 6

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 2: Rễ - Phần 1 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 2

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 3

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 2: Rễ - Phần 2

Bài 1. Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.

Hướng dẫn trả lời:

Có 2 loại rễ chính là rễ cọc và rễ chùm.

Ví dụ: Rễ cây bưởi, cây hồng xiêm, cây cải... là rễ cọc.

Đặc điểm: Rễ cây lúa, cây ngô, cây tỏi tây... là rễ chùm.

  • Rễ cọc: gồm rễ cái to, khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.
  • Rễ chùm: gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm.

Bài 2*. Quan sát các bộ phận miền hút của rễ (hình 10.1 SGK), nêu chức năng chính của từng bộ phận.

Lời giải:

bài tập sinh học 6

Bài 3. Bạn An đã làm một thí nghiệm như sau: Trồng đậu đen vào 2 chậu đất, bạn tưới nước đều cho cả 2 chậu cho đến khi cây nảy mầm, tươi tốt như nhau. Sau đó, bạn chi tưới nước hằng ngày cho chậu A, còn chậu B không tưới.

- Bạn An làm thí nghiệm trên nhằm mục đích gì?

- Em thử dự đoán kết quả của thí nghiệm và giải thích.

- Theo em, nhu cầu nước của cây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Hướng dẫn trả lời:

Bạn An làm thí nghiệm trên để chứng minh cây cần nước để sống.

Dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích:

  • Chậu A, cây sống do được tưới nước đầy đủ.
  • Chậu B, cây sẽ chết vì không được tưới nước.

Nước rất cần cho cây, nhưng cần nhiều hay ít còn phụ thuộc vào từng loại cây, các giai đoạn sống, điều kiện thời tiết...

Bài 4. Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết:

- Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ bộ phận nào?

- Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.

- Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau?

Hướng dẫn trả lời:

  • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.
  • Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây: Nước và muối khoáng hoà tan trong đất được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.
  • Quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuvển trong cây là nhờ tan trong nước.

Bài 5. Quan sát một số loài cây như: trầu không, cà rốt, cây mắm, dây tơ hồng, bụt mọc, cây tầm gửi, cải củ, hồ tiêu... có rễ biến dạng:

Căn cứ vào những đặc điểm giống nhau, em hãy sắp xếp chúng vào các nhóm phù hợp, nêu đặc điểm chung của mỗi nhóm và cho biết vai trò của loại rễ đó đối với cây.

Hướng dẫn trả lời:

bài tập sinh học 6

Đánh giá bài viết
24 2.470
Sắp xếp theo
    Giải SBT Sinh Học 6 Xem thêm