Giải bài tập trang 95 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo và chức năng của hoa

Giải bài tập trang 95 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo và chức năng của hoa

Giải bài tập trang 95 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo và chức năng của hoa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về cấu tạo và chức năng của hoa trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 88 SGK Sinh lớp 6: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Giải bài tập trang 91 SGK Sinh lớp 6: Sinh sản sinh dưỡng do người

A. Tóm tắt lý thuyết:

Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tùy loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 95 Sinh học lớp 6:

Bài 1: (trang 95 SGK Sinh 6)

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập trong SGK.

Bài 2: (trang 95 SGK Sinh 6)

Quan sát các loại hoa khác nhau:

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điểm giống nhau và khác nhau của các hoa đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng...), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

Bài 3: (trang 95 SGK Sinh 6)

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Đài:

  • Cấu tạo: phần loe ra, trên đế và cuống hoa.
  • Chức năng: bảo vệ nhị và nhụy.

Tràng:

  • Cấu tạo: gồm nhiều cánh hoa, tạo thành bao hoa, màu hoa khác nhau.
  • Chức năng: thu hút côn trùng, bảo vệ nhị và nhụy hoa.

Nhị:

  • Cấu tạo: gồm chỉ nhị và bao phấn, chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
  • Chức năng: cơ quan sinh sản của hoa

Nhụy:

  • Cấu tạo: gồm bầu nhụy, vòi nhụy và đầu nhụy, có chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.
  • Chức năng: cơ quan sinh sản của hoa.

Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhụy hoa vì nhị và nhụy hoa chứa tế bào sinh dục đực và sinh dục cái và là cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa.

Đánh giá bài viết
61 2.681
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm