Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 2

Bài tập môn Sinh học lớp 6

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 2 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 bài: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 1

Giải bài tập SBT Sinh học lớp 6 chương 1: Tế bào thực vật - Phần 3

Câu 1. Hãy chọn cụm từ thích hợp trong các cụm từ:

 1. a) kính lúp; (b) kính hiển vi, để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Người ta sử dụng ................... (1)..................... và.................... (2)................ để quan sát những vật nhỏ bé, ....................... (3).................... giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được.

Trả lời:

 1. kính lúp

2 - 3. kính hiển vi

Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Câu 2. Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật lên

 1. 5 - 10 lần
 2. 3 - 20 lần
 3. 10 - 40 lần
 4. 3 - 50 lần

Câu 3. Kính hiển vi quang học có khả năng phóng to ảnh của vật lên

 1. 40 - 3000 lần.
 2. 40 - 5000 lần.
 3. 400 - 6000 lần.
 4. 10 - 5000 lần.

Câu 4. Khi đã xác định được vật mẫu, muốn nhìn thấy vật mẫu rõ nhất ta cần

 1. điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.
 2. đặt vật mẫu ở trung tâm bàn kính.
 3. điều chỉnh ốc nhỏ.
 4. điều chỉnh ốc to.

Câu 5. Khi quan sát tiêu bản tế bào thịt quả cà chua chín trên kính hiển vi, ta thấy các tế bào

 1. không xếp sít với nhau mà rời nhau ra.
 2. xếp sít nhau.
 3. sắp xếp theo một trật tự xác định.
 4. sắp xếp tạo ra nhiều khoảng trống.

Câu 6. Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm

 1. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
 2. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.
 3. có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.
 4. có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

Câu 7. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

 1. Chất tế bào.
 2. Màng sinh chất.
 3. Nhân.
 4. Lục lạp.

Câu 8. Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là

 1. hệ cơ quan.
 2. cơ quan.
 3. mô.
 4. tế bào.

Câu 9. Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?

 1. Lục lạp và vách tế bào.
 2. Lục lạp và màng sinh chất.
 3. Nhân và màng sinh chất.
 4. Chất tế bào và không bào.

Câu 10. Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được?

 1. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.
 2. Tế bào biểu bì vảy hành.
 3. Tế bào sợi gai.
 4. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.

Câu 11. Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được?

 1. Tế bào tép bưởi.
 2. Tế bào sợi quả bông.
 3. Tế bào sợi gai.
 4. Tế bào mô phân sinh ngọn.

Câu 12. Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

 1. 2 tế bào con.
 2. 3 tế bào con.
 3. 4 tế bào con.
 4. 6 tế bào con.

Câu 13. Cơ thế thực vật lớn lên nhờ

 1. sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.
 2. sự lớn lên của mỗi tế bào.
 3. sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.
 4. sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.

Trả lời

bài tập sinh học lớp 6

Đánh giá bài viết
34 2.794
Sắp xếp theo
  Giải SBT Sinh Học 6 Xem thêm