Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 6: Hạt và các bộ phận của hạt

Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 6: Hạt và các bộ phận của hạt

Giải bài tập trang 109 SGK Sinh lớp 6: Hạt và các bộ phận của hạt được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về hạt và các bộ phận của hạt trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 104 SGK Sinh lớp 6: Thụ tinh kết quả và tạo hạt

Giải bài tập trang 107 SGK Sinh lớp 6: Các loại quả

A. Tóm tắt lý thuyết:

Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm, lá mầm và chồi mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ hoặc trong lá mầm (với những hạt không có phôi nhũ). Cây Hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, cây Một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 109 Sinh học lớp 6:

Bài 1: (trang 109 SGK Sinh 6): Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Điểm giống nhau giữa hạt cây Hai lá mầm (hạt đỗ đen) và cây Một lá mầm (hạt ngô) là: đều có vỏ bao bọc bảo vệ hạt, phôi. Phôi đều có: chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm.

Điểm khác nhau giữa hạt cây Hai lá mầm và hạt cây Một lá mầm là: phôi của hạt cây Hai lá mầm thì có 2 lá mầm, còn phôi của hạt Một lá mầm thì có 1 lá mầm. Chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt cây Hai lá mầm nằm trong 2 lá mầm, còn ở cây Một lá mầm thì nằm ở phôi nho.

Bài 2: (trang 109 SGK Sinh 6): Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo là hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để nảy mầm tốt, cây non khỏe.

Hạt không bị sâu bệnh thì cây non sẽ không sâu bệnh do đời trước mang theo và đó cũng là những hạt khỏe là điều kiện cho hạt nảy mầm và phát triển tốt.

Bài 3: (trang 109 SGK Sinh 6)

Sau khi học xong bài này có bạn nói rằng: hạt lạc gồm có ba phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không? Vì sao?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Có bạn nói rằng: hạt lạc gồm 3 phần là vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Câu nói của bạn đó cũng đúng, nhưng chưa thật chính xác là vì chất dinh dưỡng dự trữ ở hạt lạc (cũng như ở hạt đỗ đen) nằm trong 2 lá mầm (tức là nằm trong phôi).

Câu hỏi cuối bài:

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm?

Hướng dẫn giải:

Có 2 cách xác định hạt nhãn, hạt mít là hạt cây Hai lá mầm. Đó là:

  • Bóc tách hạt tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát được 2 lá mầm của phôi.
  • Gieo cho hạt nảy mầm để có thể quan sát được số lá mầm ở cây mầm.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 6: Phát tán của quả và hạt

Đánh giá bài viết
42 4.358
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm