Giải bài tập trang 143 SGK Sinh lớp 6: Sự phát triển của giới Thực vật

Giải bài tập trang 143 SGK Sinh lớp 6: Sự phát triển của giới Thực vật

Giải bài tập trang 143 SGK Sinh lớp 6: Sự phát triển của giới Thực vật được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự phát triển của giới thực vật trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 139 SGK Sinh lớp 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Giải bài tập trang 141 SGK Sinh lớp 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết: Sự phát triển của giới Thực vật

Giới Thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện sự phát triển. Trong quá trình này, ta thấy rõ thực vật và điều kiện sống bên ngoài liên quan mật thiết với nhau: khi điều kiện sống thay đổi thì những thực vật nào không thích nghi được sẽ bị đào thải và thay thế bởi những dạng thích nghi hoàn hảo hơn và do đó tiến hóa hơn.

Quá trình phát triển của giới Thực vật có ba giai đoạn chính: Sự xuất hiện của các cơ thể ở nước. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện. Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 143 Sinh Học lớp 6: Sự phát triển của giới Thực vật

Bài 1: (trang 143 SGK Sinh 6)

Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Trong điều kiện chúng có cấu tạo cơ thể rất đơn giản, thích nghi với môi trường mới.

Chúng sống được trong môi trường đó vì có cấu tạo cơ thể đơn giản.

Bài 2: (trang 143 SGK Sinh 6)

Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thực vật ở cạn xuất hiện các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.

Cơ thể thực vật ở nước cơ thể phân hóa thành rễ, thân, lá và đã có mạch dẫn (trừ rêu chưa có mạch dẫn).

Bài 3: (trang 143 SGK Sinh 6)

Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do Mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín.

Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi đươc với điều kiện đó.

Đặc điểm tiến hóa của ngành hạt kín hơn hẳn so với các ngành thực vật trước nó, đã tạo điều kiện cho thực vật hạt kín chiếm địa vị thống trị trong giới thực vật về số lượng và phân bố khắp nơi trên Trái Đất, thích nghi với mọi điều kiện sống.

Đánh giá bài viết
25 1.617
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm