Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Tóm tắt lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22 được thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt!

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 22

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?

a. Ánh sáng

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp là ánh sáng, nước, lượng CO2 và nhiệt độ.

Trồng cây dầy dẫn tới thiếu ánh sáng, thiếu không khí, gây khó khăn cho quá trình quang hợp, cây chế tạo được ít chất hữu cơ, thu hoạch thấp.

Nhiều loại cây cảnh có nhu cầu ánh sáng không cao (cây ưa bóng), vì thế nếu trồng trong nhà, ánh sáng yếu vẫn đủ cho cây quang hợp nên cây vẫn xanh tốt. VD: Cây thiết mộc lan, Cây trúc nhật, Cây vạn niên thanh….

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 1: Cây ưa sáng

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 2: Cây ưa tối

b. Nước

Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cây.

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 3: Nước là phương tiện vận chuyển các chất

Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 4: Nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 5: (1) Cây thiếu nước – (2) cây ngập nước

c. Hàm lượng khí Cacbonic

Khi tăng hàm lượng khí cacbonic thì sản phẩm quang hợp tăng. Nhưng nếu tăng quá 0.2% hàm lượng khí cacbonic trong không khí cây sẽ bị đầu độc chết.

d. Nhiệt độ

Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình từ 20 – 300C. Nhiệt độ quá cao (400C) và quá thấp (00C) quang hợp của hầu hết các cây sẽ bị giảm và ngưng trệ vì các lục lạp hoạt động kém và bị phân hủy.

2. Quang hợp của cây xanh có ý nghĩa gì?

Nhờ quá trình quang hợp cây xanh đã tạo ra các chất cần cho sự sống của các sinh vật.

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 22

Hình 6: Ý nghĩa quang hợp

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải

Bài 1: Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?

Hướng dẫn: Không đủ ánh sáng cần thiết cho quang hợp.

Bài 2: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng, chống rét cho cây?

Hướng dẫn: Nhằm tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp, cây sẽ tạo nhiều chất hữu cơ hơn, cây lớn nhanh, sinh trưởng tốt.

Bài 3:

a. Khí oxi do quang hợp nhả ra cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

b. Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất khí này trong không khí không tăng?

c. Chúng ta phải làm gì để điều hòa hàm lượng khí cacbonic, khí oxi trong không khí?

Hướng dẫn:

a. Động vật, thực vật và con người.

b. Do cây xanh quang hợp lấy vào khí cacbonic nên hàm lượng khí này không tăng.

c. Trồng nhiều cây xanh

Đánh giá bài viết
18 2.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 6 Xem thêm