Lý thuyết Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Tóm tắt lý thuyết Cấu tạo trong của thân non

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 15 được thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt.

BÀI 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

A. Lý thuyết Sinh học 6 bài 15

Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 15

* Cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phân

Chức năng của từng bộ phận

Vỏ

Biểu bì

Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các bộ phận bên trong

Thịt vỏ

Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn

Một số tế bào chứa chất diệp lục

Bảo vệ thân, dự trữ.

Giúp thân cây quang hợp

Trụ giữa

Mạch vòng bó mạch

Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất dinh dưỡng (theo chiều từ trên xuống dưới)

Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan (theo chiều từ dưới lên trên)

Ruột

Gồm những tế bào có vách mỏng

Chứa chất dự trữ

* So sánh cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân thân non

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 15

- Giống nhau:

+ Có cấu tạo từ tế bào

+ Gồm các bộ phận: vỏ và trụ giữa

- Khác nhau

Thân non

Miền lông hút của rễ

Không có lông hút

Có lông hút

Tế bào thịt có lục lạp

Tế bào thịt vỏ không có lục lạp

Các bó mạch xếp chồng lên nhau

Các bó mạch xếp xen kẽ

B. Bài tập sinh học 6 và hướng dẫn giải

Câu 1: Liệt kê các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Hướng dẫn trả lời:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Biểu bì

Vỏ

Thịt vỏ

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

Ruột

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mạch gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 2: So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.

Hướng dẫn trả lời:

- Giống nhau:

+ Có cấu tạo từ tế bào

+ Gồm các bộ phận: vỏ và trụ giữa

- Khác nhau

Thân non

Miền lông hút của rễ

Không có lông hút

Có lông hút

Tế bào thịt có lục lạp

Tế bào thịt vỏ không có lục lạp

Các bó mạch xếp chồng lên nhau

Các bó mạch xếp xen kẽ

C. Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 15

Câu 1. Mạch rây và mạch gỗ sắp xếp như thế nào trong thân non của cây gỗ?

A. Mạch rây và mạch gỗ xếp vuông góc với nhau

B. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

C. Mạch rây nằm bên trong, mạch gỗ nằm phía ngoài

D. Mạch gỗ nằm bên trong, mạch rây nằm phía ngoài

Câu 2. Diệp lục được tìm thấy ở bộ phận nào của thân non?

A. Ruột

B. Biểu bì

C. Bó mạch

D. Thịt vỏ

Câu 3. Lớp biểu bì của thân non có đặc điểm nào dưới đây?

A. Gồm những tế bào có hình đĩa, có vách mỏng màu nâu nhạt.

B. Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

C. Gồm nhiều loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau

D. Gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ và không có chất tế bào

Câu 4. Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ

A. 1, 2, 3

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 1, 3, 4

Câu 5. Chức năng chủ yếu của lớp biểu bì thân non là gì?

A. Bảo vệ

B. Dự trữ

C. Dẫn truyền

D. Tổng hợp chất dinh dưỡng

Câu 6. Thân non của cây được phân chia làm 2 thành phần chính, đó là

A. Bó mạch và ruột.

B. Vỏ và trụ giữa.

C. Vỏ và ruột.

D. Biểu bì và thịt vỏ.

Câu 7. Thành phần nào của trụ giữa thân non chỉ bao gồm những tế bào chết, không có chất tế bào?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Ruột

C. Mạch rây

D. Mạch gỗ

Câu 8. Cây nào dưới đây có bó mạch xếp lộn xộn?

A. Cam

B. Đậu

C. Lúa

D. Đa

Câu 9. Trong các bộ phận dưới đây của thân non, bộ phận nào nằm trong cùng?

A. Bó mạch

B. Ruột

C. Thịt vỏ

D. Biểu bì

Câu 10. Cấu tạo thân non và miền hút của rễ giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Mạch rây gồm những tế bào sống có vách mỏng và mạch gỗ gồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bào.

B. Ruột gồm những tế bào có vách mỏng

C. Biểu bì gồm có một lớp tế bào xếp sát nhau

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 11: Cấu tạo phần vỏ của thân non gồm

A. Thịt vỏ và ruột

B. Biểu bì và thịt vỏ

C. Biểu bì, thịt vỏ và ruột

D. Biểu bì và ruột

Câu 12: Vỏ của thân non có chức năng gì?

A. Vỏ chứa chất dự trữ

B. Bảo vệ các bộ phận bên trong

C. Tham gia quang hợp

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Cấu tạo trụ giữa của thân non gồm

A. Mạch rây, mạch gỗ xếp xen kẽ và ruột

B. Thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột

C. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và biểu bì

D. Một vòng bó mạch (mạch rây nằm ngoài và mạch gỗ nằm trong) và ruột

Câu 14: Chức năng phần trụ giữa của thân non là

A. Bảo vệ thân cây.

B. Dự trữ và tham gia quang hợp.

C. Vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng hòa tan và chứa chất dự trữ.

D. Nâng đỡ thân cân cứng cáp hơn

Câu 15: Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm

A. Mạch rây và mạch gỗ.

B. Một vòng bó mạch và ruột.

C. Biểu bì và thịt vỏ.

D. Mạch rây và ruột

Đáp án

Câu 1 - DCâu 2 - DCâu 3 - BCâu 4 - CCâu 5 - ACâu 6 - BCâu 7 - DCâu 8 - C
Câu 9 - BCâu 10- DCâu 11 - BCâu 12- DCâu 13- DCâu 14- CCâu 15 - B

---------------------------------

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Sinh học 6 bài 15: Cấu tạo trong của thân non ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
19 2.296
Sắp xếp theo
    Môn Sinh học lớp 6 Xem thêm