Giải bài tập trang 39 SGK Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Giải bài tập Sinh 6 bài: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Sinh học 6 này tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về sự hút nước cùng muối khoáng của rễ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của thực vật trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 33 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo miền hút của rễ

Giải bài tập trang 37 SGK Sinh lớp 6: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Giải bài tập trang 42 SGK Sinh lớp 6: Biến dạng của rễ

Giải bài tập trang 45 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo ngoài thân

A. Tóm tắt lý thuyết

  • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút. Nước và muối khoáng trong đất được lông hút hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ đi lên các bộ phận của cây.
  • Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, khí hậu, các loại đất khác nhau,... có ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.
  • Cần cung cấp đủ nước và muối khoáng thì cây trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 39 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 39 SGK Sinh 6)

Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

  • Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.
  • Rễ mang các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Bài 2: (trang 39 SGK Sinh 6)

Chỉ trên tranh vẽ con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Các em quan sát kĩ hình 11.2 trang 37 SGK để mô tả: con đường hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan từ đất vào cây.

Bài 3: (trang 39 SGK Sinh 6)

Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con còn nhiều?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn nhu cầu nước và muối khoáng càng nhiều thì bộ rễ cây phải phát triển để hút đủ nước và muối khoáng phục vụ hoạt động sống của cây.

Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan rộng mới giữ cây đứng vững.

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 42 SGK Sinh lớp 6: Biến dạng của rễ

Đánh giá bài viết
49 6.431
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm