Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 6: Tổng kết về cây có hoa

Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 6: Tổng kết về cây có hoa

Giải bài tập trang 117 SGK Sinh lớp 6: Tổng kết về cây có hoa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về tổng kết cây có hoa trong môn Sinh học 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 112 SGK Sinh lớp 6: Phát tán của quả và hạt

Giải bài tập trang 115 SGK Sinh lớp 6: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

A. Tóm tắt lý thuyết:

Cây có hoa là một thể thống nhất vì: Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan. Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan. Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 117 Sinh học lớp 6:

Bài 1: (trang 117 SGK Sinh 6): Cây có hoa có những loại cơ quan nào? Chúng có chức năng gì?

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

a. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lòng hút.

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí và môi trường bên ngoài và thoát hơi nước.

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây.

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

c. Gồm vỏ quả và hạt

4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây.

d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái.

5. Nảy mầm thành cây con duy trì và phát triển nòi giống.

e. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được

6. Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây.

g. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Đáp án: 1 - (c); 2 - (e); 3 - (d); 4 - (b); 5 - (g); 6 - (a).

Bài 2: (trang 117 SGK Sinh 6): Trong một cơ quan và giữa các cơ quan của cây có hoa có những mối quan hệ nào để cây thành một thể thống nhất? Cho ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Mọi cơ quan của cây có hoa đều có cấu tạo phù hợp với chức năng của nó. Trong hoạt động sống của cây các cơ quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau về chức năng. Tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan khác và toàn bộ cây.

Bài 3: (trang 117 SGK Sinh 6): Hãy giải thích vì sao rau trồng trên đất khô cằn ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Rau là loại cây có nhu cầu về nước rất cao. Nếu trồng rau trên đất khô cằn ít được tưới thì rễ sẽ hoạt động yếu, hút được ít nước và muối khoáng. Thiếu nước và muối khoáng, lá cũng sẽ quang hợp kém, chỉ chế tạo được ít chất dinh dưỡng nên lá không thể xanh tốt. Các cơ quan khác như rễ thân được cung cấp ít chất dinh dưỡng cũng không thể lớn nhanh, kết quả cây còi cọc, năng suất thấp.

>> Chi tiết: Vì sao trồng rau trên đất khô cằn, ít được tưới bón thì lá thường không xanh tốt, cây chậm lớn, chậm nước, còi cọc, năng suất thu hoạch sẽ thấp

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 121 SGK Sinh lớp 6: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
50 4.382
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 6 Xem thêm