Lý thuyết Sinh học 6 bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

Tóm tắt lý thuyết Sinh học lớp 6: Sự phát triển của giới Thực vật

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 44 được thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô giáo sẽ có thêm tài liệu để dạy học môn Sinh học 6, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Chúc các bạn học tốt!

1. Quá trình xuất hiện và phát triển của giới Thực vật

Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 44

Hình 1: Sơ đồ phát triển của giới Thực vật

 • Lịch sử phát triển của giới Thực vật
  • 1-a) Sinh vật đầu tiên xuất hiện trong các đại dương có cấu tạo cơ thể đơn bào rất đơn giản.
  • 2-d) Từ đó chúng phát triển thành các Tảo đơn bào nguyên thủy là những đại diện đầu tiên của giới Thực vật, sau sẽ tiếp tục phát triển thành Tảo sống ở nước.
  • 3-b) Khi các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng, thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện, đó là các Quyết trần từ tảo đa bào nguyên thủy và là tổ tiên của Rêu, Quyết.
  • 4-g) Khi trên trái đất khí hậu còn rất nóng và ẩm thì Quyết phát triển mạnh, tạo thành các rừng cây gỗ lớn, đó là các Quyết cổ đại (Dương xỉ cổ).
  • 5-c) Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn, Quyết cổ đại bị chết hàng loạt, một số khác sống sót đã phát triển cho ra Quyết ngày nay và Hạt trần.
  • 6-e) Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết, thay vào đó là các Hạt trần ngày nay và Hạt kín.
 • Tổ tiên chung của thực vật là cơ thể sống đầu tiên có cấu tạo rất đơn giản, xuất hiện ở nước.
 • Giới thực vật phát triển từ đơn giản đến phức tạp.
 • Khi điều kiện môi trường thay đổi → Thực vật có những biến đổi thích nghi với điều kiện sống mới.

2. Các giai đoạn phát triển của giới Thực vật

 • Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.
 • Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.
 • Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.

Bài tập minh họa

Bài 1: Tại sao giai đoạn 1 xuất hiện thực vật ở nước.

Hướng dẫn:

Vì đại dương là chủ yếu nên tảo có cấu tạo đơn giản thích nghi với môi trường nước. Do đó ở giai đoạn 1 xuất hiện thực vật ở nước.

Bài 2: Tại sao giai đoạn 2 các thực vật ở cạn lại lần lượt xuất hiện.

Hướng dẫn:

Các lục địa mới xuất hiện à thực vật lên cạn, có rễ, thân, lá thích nghi ở cạn.

Bài 3: Tại sao giai đoạn 3 lại có sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.

Hướng dẫn:

Khí hậu khô hơn, mặt trời chiếu sáng liên tục sang thực vật hạt kín có đặc điểm tiến hóa hơn hẳn nên chiếm ưu thế.

Bài 4: Thực vật hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi với điều kiện đó?

Hướng dẫn:

Thực vật hạt kín xuất hiện trong điều kiện khí hậu khô hơn do mặt trời chiếu sáng liên tục. Chúng có đặc điểm thích nghi: Có rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt (hạt nằm trong quả).

3. Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 44

Câu 1. Trong lịch sử phát triển của giới Thực vật, Quyết trần có nguồn gốc từ

A. Tảo đơn bào nguyên thủy.

B. Tảo đa bào nguyên thủy.

C. Rêu.

D. Quyết.

Câu 2. Trong lịch sử Trái Đất, Quyết phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu như thế nào?

A. Nóng và khô hanh

B. Nóng và ẩm

C. Lạnh và khô hanh

D. Lạnh và ẩm

Câu 3. Quyết cổ đại còn có tên gọi khác là gì?

A. Dương xỉ

B. Hạt trần

C. Quyết trần

D. Dương xỉ cổ

Câu 4. Quá trình phát triển của giới Thực vật trải qua 3 giai đoạn chính theo trình tự sớm muộn như sau

A. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

B. Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

C. Sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

D. Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín; các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện; sự xuất hiện của các cơ thể dưới nước.

Câu 5. Trong lịch sử Trái Đất, sự xuất hiện hay diệt vong của các loài thực vật có mối liên hệ mật thiết với

A. Tốc độ sinh sản của chúng.

B. Sự thay đổi của điều kiện khí hậu, địa chất.

C. Cường độ trao đổi chất và năng lượng của mỗi loài.

D. Sự tác động theo hai chiều thuận nghịch của con người.

Câu 6. Thực vật ở cạn đầu tiên là

A. Tảo đa bào nguyên thủy.

B. Quyết trần.

C. Quyết cổ đại.

D. Dương xỉ cổ.

Câu 7. Trong các nhóm thực vật dưới đây, nhóm nào xuất hiện sau cùng?

A. Rêu

B. Hạt trần

C. Hạt kín

D. Dương xỉ

Câu 8. Trên Trái Đất, thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào?

A. Diện tích đất liền dần mở rộng

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Xảy ra hiện tượng trôi dạt lục địa

D. Khí hậu trở nên khô và lạnh (thời kì Băng hà)

Câu 9. Trong lịch sử Trái Đất, Hạt trần xuất hiện khi

A. Khí hậu trở nên khô và lạnh.

B. Khí hậu nóng và rất ẩm.

C. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất.

D. Diện tích đất liền ngày một thu hẹp.

Câu 10. Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Tảo

Câu 11: Sinh vật xuất hiện đầu tiên trong các đại dương có cấu tạo

A. Đơn bào phức tạp

B. Đơn bào đơn giản

C. Đa bào phức tạp

D. Đa bào, đơn giản

Câu 12: Nhóm thực vật sống ở điều kiện các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

A. Hạt kín

B. Dương xỉ cổ

C. Tảo nguyên thủy

D. Rêu

Câu 13: Phát biểu đúng về quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật?

A. Thực vật và điều kiện bên ngoài không có mối liên quan với nhau

B. Quá trình phát triển của giới thực vật phát triển qua 2 giai đoạn chính

C. Giới thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất

D. Khi những điều kiện sống thay đổi sẽ làm xuất hiện thêm nhiều loài thực vật mới và không làm mất đi những thực vật đã có trước đó

Câu 14: Điều kiện thực vật ở cạn đầu tiên xuất hiện

A. Khí hậu tiếp tục khô và nóng hơn

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn

D. Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng

Câu 15: Điều kiện thực vật hạt kín xuất hiện là

A. Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn

B. Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất

C. Các lục địa mới xuất hiện diện tích đất liền mở rộng

D. Khí hậu tiếp tục khô và nóng hơn

Đáp án

Câu 1: BCâu 2: BCâu 3: DCâu 4: CCâu 5: BCâu 6: BCâu 7: CCâu 8: A
Câu 9: ACâu 10: DCâu 11: BCâu 12: CCâu 13: DCâu 14: DCâu 15: A

----------------------------

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em nội dung kiến thức Lý thuyết Sinh học lớp 6 bài 44. Để học tốt môn Sinh học 6, mời các em cùng tham khảo thêm giải bài tập Sinh học 6, giải vở bài tập Sinh học 6, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6.

Đánh giá bài viết
16 1.085
Sắp xếp theo
  Môn Sinh học lớp 6 Xem thêm