Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Câu 1. Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào?

A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.
B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.
D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.

Câu 2. Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất?

A. Ngành Hạt trần
B. Ngành Hạt kín
C. Ngành Dương xỉ
D. Ngành Rêu

Câu 3. Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

A. Đều sống chủ yếu trên cạn
B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
C. Đều sinh sản bằng hạt
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 4. Rễ giả được tìm thấy ở thực vật nào dưới đây?

A. Bạch quả
B. Rêu
C. Dương xỉ
D. Bèo hoa dâu

Câu 5. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử?

Rau muống
2. Khoai tây
3. Rau bợ
4. Trầu không
5. Địa tiền
6. Dương xỉ

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

A. Bộ B. Loài C. Ngành D. Chi

Câu 7. Dựa vào Phân loại học, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Rong mơ B. Rau câu C. Rau đay D. Rau diếp biển

Câu 8. Thế nào là Phân loại thực vật?

A. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.

B. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên.

C. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên.

D. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.

Câu 9. “Nón” là cấu trúc được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Tuế B. Táu C. Sến D. Trắc

Câu 10. Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào nhỏ nhất?

A. Chi B. Họ C. Bộ D. Lớp

Câu 11: Đặc điểm của ngành Tảo là

A. Chưa có rễ, thân, lá, sống chủ yếu dưới nước

B. Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bảo tử, sống ở nơi ẩm ướt

C. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có nón

D. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có bào tử

Câu 12: Đặc điểm của ngành Rêu là

A. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có bào tử

B. Chưa có rễ, thân, lá, sống chủ yếu dưới nước

C. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có nón

D. Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bảo tử, sống ở nơi ẩm ướt

Câu 13: Đặc điểm của ngành Dương xỉ là

A. Chưa có rễ, thân, lá, sống chủ yếu dưới nước

B. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có nón

C. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có bào tử

D. Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bảo tử, sống ở nơi ẩm ướt

Câu 14: Đặc điểm của ngành Hạt trần là

A. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có nón

B. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có bào tử

C. Chưa có rễ, thân, lá, sống chủ yếu dưới nước

D. Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bảo tử, sống ở nơi ẩm ướt

Câu 15: Đặc điểm của ngành Hạt kín là

A. Rễ giả, lá nhỏ hẹp, có bảo tử, sống ở nơi ẩm ướt

B. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có bào tử

C. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có nón

D. Rễ thật, lá đa dạng, sống ở những nơi khác nhau, có hạt nằm trong quả

Câu 16: Bậc phân loại cơ sở trong phân loại thực vật là

A. Lớp B. Loài C. Họ D. Chi

Câu 17: Thực vật ở cạn đầu tiên là

A. Tảo đa bào nguyên thủy

B. Quyết trần

C. Quyết cổ đại

D. Dương xỉ cổ

Câu 18: Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Tả

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm về phân loại thực vật...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm