Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu 1. Mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo thành bởi bao nhiêu tế bào hình hạt đậu?

A. 5 tế bào B. 4 tế bào C. 3 tế bào D. 2 tế bào

Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

A. Lỗ khí B. Biểu bì C. Lục lạp D. Gân lá

Câu 3. Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở

A. Mặt trên của lá.
B. Mặt dưới của lá.
C. Gân lá.
D. Phần thịt lá.

Câu 4. Chức năng chủ yếu của gân lá là gì?

A. Phân chia, làm tăng kích thước của lá
B. Bảo vệ, che chở cho lá
C. Tổng hợp chất hữu cơ
D. Vận chuyển các chất

Câu 5. Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây?

A. Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp
B. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp
C. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp
D. Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

Câu 6. Cây nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Nong tằm
C. Trang
D. Súng

Câu 7. Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây nào dưới đây?

A. Đoạn B. Ngô C. Trang D. Thường xuân

Câu 8. Các lỗ khí ở lá cây có vai trò gì?

A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng sau quang hợp đi nuôi cây
B. Giúp quá trình trao đổi khí diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện cho quá trình thoát hơi nước của cây
C. Thu nhận ánh sáng mặt trời làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 9. Phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi mấy lớp tế bào?

A. 4 lớp B. 3 lớp C. 2 lớp D. 1 lớp

Câu 10. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là

A. Chế tạo chất hữu cơ cho cây.
B. Tổng hợp nước và muối khoáng cho cây.
C. Dẫn truyền các chất dinh dưỡng xuống phần dưới của cây.
D. Bảo vệ, che chở cho toàn bộ phiến lá.

Câu 11: Phiến lá không gồm bộ phận nào?

A. Các gân lá xen giữa phần thịt lá

B. Mạch rây và mạch gỗ

C. Biểu bì bao bọc bên ngoài

D. Thịt lá ở bên trong

Câu 12: Mặt trên của lá thường có màu xanh lục, thẫm hơn mặt dưới lá là vì

A. Tế bào thịt lá ở mặt trên chứa ít diệp lục hơn tế bào thịt lá ở phía dưới

B. Mặt trên có nhiều lỗ khí hơn mặt dưới

C. Mặt trên có ít lỗ khí hơn mặt dưới

D. Tế bào thịt lá ở mặt trên chứa nhiều diệp lục hơn tế bào thịt lá ở phía dưới

Câu 13: Nhóm cây nào sau đây có đặc điểm: màu xanh ở 2 mặt lá không khác nhau?

A. Cây lúa, cây ngô, cây mía.

B. Cây bưởi, cây hồng xiêm, cây bầu.

C. Cây lim, cây sấu, cây hoa sữa.

D. Cây mồng tơi, cây su hào, cây cà chua.

Câu 14: Trong phiến lá, bộ phận nào sau đây là nơi diễn ra quá trình quang hợp?

A. Tế bào biểu bì mặt trên.

B. Thịt lá.

C. Tế bào biểu bì mặt dưới.

D. Lỗ khí.

Câu 15: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những bộ phận nào?

A. Biểu bì, khoang trống, các bó mạch

B. Biểu bì, gân lá gồm các bó mạch

C. Biểu bì, thịt lá, gân lá gồm các bó mạch

D. Biểu bì, lỗ khí, khoang trống

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm cấu tạo trong của các phiến lá...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
11 534
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 6

Xem thêm