Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của láđược chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Đặc điểm ngoài của lá

Câu 1. Gân lá hình cung là một trong những đặc điểm nổi bật của loài thực vật nào dưới đây?

A. Cao lương B. Rẻ quạt C. Gai D. Địa liền

Câu 2. Cây nào dưới đây có lá kép lông chim?

A. Ngũ gia bì
B. Chùm ngây
C. Xương sông
D. Rau muống biển

Câu 3. Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại?

A. Cỏ tranh B. Khoai tây C. Sen D. Nghệ

Câu 4. Cây nào dưới đây có kiểu gân lá tương tự cây ngô?

A. Bạc hà B. Mã đề C. Riềng D. Trầu không

Câu 5. Cây nào dưới đây có lá mọc đối?

A. Ổi B. Mồng tơi C. Dâu tằm D. Dây huỳnh

Câu 6. Trong các loại cây dưới đây, cây nào có kích thước lá lớn nhất?

A. Sen B. Nong tằm C. Bàng D. Vàng tâm

Câu 7. Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu?

A. 1 kiểu B. 2 kiểu C. 4 kiểu D. 3 kiểu

Câu 8. Điều nào sau đây chứng tỏ lá cây rất đa dạng?

1. Phiến lá với nhiều hình dạng, màu sắc và kích thước khác nhau
2. Có 3 kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung
3. Có 3 kiểu xếp lá trên thân và cành: mọc đối, mọc cách, mọc vòng
4. Có 2 kiểu lá: lá đơn, lá kép.

A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3, 4
C. 1, 2, 3
D. 2, 3, 4

Câu 9. Cây nào dưới đây không có lá kép?

A. Cây hoa hồng
B. Cây rau ngót
C. Cây phượng vĩ
D. Cây súng

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây có ở lá đơn?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Mỗi cuống mang một hoặc hai phiến
C. Cuống và phiến rụng không cùng lúc
D. Cuống nằm ngay dưới chồi nách

Câu 11: Nhóm lá nào hoàn toàn lá đơn?

A. Lá ớt, lá phượng, lá mít

B. Lá xấu hổ, lá khế, lá mồng tơi

C. Lá dâu, lá bàng, lá ổi

D. Lá lốt, lá hoa hồng, lá dâu

Câu 12: Nhóm lá nào có gân lá song song?

A. Lá nhãn, lá hành, lá bưởi

B. Lá lúa, lá ngô, lá tre

C. Lá hoa cúc, lá mít, lá ớt

D. Lá ổi, lá cải, lá lúa

Câu 13: Lá của nhóm cây nào sau đây thuộc loại lá kép

A. Cây chanh, cây dâm bụt, cây ớt

B. Cây hoa hồng, cây nhãn, cây phượng

C. Cây táo, cây cải, cây đu đủ

D. Cây vải, cây xoài, cây chè

Câu 14: Lá có những đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng

A. Phiến lá hình bản dẹt

B. Phiến lá là phần rộng nhất của lá

C. Các lá thường mọc so le

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Trong các lá sau đây, những nhóm lá nào thuộc lá đơn

A. Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu

B. Lá trúc đào, lá hoa hồng, lá lốt

C. Lá ổi, lá dâu, lá trúc nhật

D. Lá hoa hồng, lá phượng, lá khế

Câu 16: Lá gồm những thành phần chính nào?

A. Phiến lá và cuống lá

B. Bẹ lá và gân lá

C. Cuống lá và bẹ lá

D. Phiến lá và bẹ lá

Câu 17: Mỗi mấu của thân hay cành mang 2 lá ở vị trí đối nhau, ví dụ như cây dừa cạn, ổi, bạc hà,....là kiểu xếp lá

A. Mọc đối

B. Mọc vòng

C. Mọc cách

D. Mọc so le

Câu 18: Điền cụm từ chính xác vào chỗ trống: Lá gồm có .............., trên phiến có nhiều gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều ánh sáng. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình cung.

A. Phiến và cuống

B. Hình mạng

C. Màu lục

D. Ánh sáng

Câu 19: Điền cụm từ chính xác vào chỗ trống: Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gai. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá, giúp hứng được nhiều................. Có ba kiểu gân lá hình mạng, song song và hình cung.

A. Phiến và cuống

B. Hình mạng

C. Màu lục

D. Ánh sáng

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của lá gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm ngoài của lá...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 19: Đặc điểm ngoài của lá. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
3 765
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm