Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41

Chúng tôi xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín?

A. Có rễ thật sự
B. Có hoa và quả
C. Sinh sản bằng bào tử
D. Thân có mạch dẫn

Câu 2. Cây nào dưới đây có thân gỗ?

A. Hướng dương
B. Lay ơn
C. Bèo Nhật Bản
D. Phật thủ

Câu 3. Cây nào dưới đây có lá hình mạng?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Kinh giới
C. Tre
D. Địa liền

Câu 4. Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại?

A. Rong đuôi chồn
B. Hồ tiêu
C. Bèo tây
D. Bèo tấm

Câu 5. Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu?

A. 1/4 B. 4/7 C. 2/5 D. 3/8

Câu 6. Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Hình thái đa dạng
C. Phân bố rộng
D. Chức năng sống hoàn thiện

Câu 7. Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục?

A. Hoa bưởi
B. Hoa hồng
C. Hoa ly
D. Hoa cà

Câu 8. Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt
B. Có hoa và quả
C. Thân có mạch dẫn
D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 9. Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm
C. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài
D. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống

Câu 10. Rễ chùm không được tìm thấy ở cây nào dưới đây?

A. Rau dền B. Hành hoa C. Lúa D. Gừng

Câu 11: Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là

A. Sinh sản bằng hạt

B. Có mạch dẫn

C. Có rễ, thân, lá

D. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả

Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác?

A. Sinh sản bằng hạt

B. Có hoa và quả

C. Thân có mạch dẫn

D. Sống chủ yếu ở cạn

Câu 13: Cây hạt kín không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hạt nằm ở trên noãn

B. Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện

C. Cơ quan sinh dưỡng phát triển

D. Có hoa, quả.

Câu 14: Phát biểu đúng khi nói về thực vật hạt kín?

A. Hạt nằm ở trên noãn

B. Trong thân chưa có mạch dẫn

C. Hạt kín là nhóm thực vật không có hoa

D. Môi trường sống đa dạng, là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả

Câu 15: Trong nhóm sau đây nhóm nào là nhóm cây hạt kín?

A. Cây mít, cây rêu, cây ớt

B. Cây ổi, cây táo, cây bưởi

C. Cây thông, cây lúa, cây đào

D. Cây pomu, cây cải, cây dừa

Câu 16: Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín

A. Nón đực và nón cái

B. Hoa, quả và hạt

C. Quả và hạt

D. Túi bào tử

Câu 17: Các cây hạt kín khác nhau về đặc điểm hình thái nào?

A. Cơ quan sinh dưỡng

B. Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản

C. Cơ quan sinh dưỡng và hình thức thụ phấn

D. Cơ quan sinh dưỡng và môi trường sống

Câu 18: Đặc điểm chung của cây hạt kín

  1. Cơ quan sinh dưỡng phát triển
  2. Trong thân có mạch dẫn
  3. Có hoa, quả, sinh sản bằng hạt, quả chứa hạt bên trong

A. 1, 3

B. 1, 2, 3

C. 1, 2

D. 2, 3

---------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vai trò và đặc điểm của thực vật hạt kín...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 6, Giải bài tập Sinh học 6, Giải VBT Sinh 7, Tài liệu học tập lớp 6.

Đánh giá bài viết
1 813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm