Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

1 262

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng quý thầy cô tham khảo bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với những câu hỏi trắc nghiệm Sinh được xây dựng bám sát nội dung lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình dạy và học môn Sinh.

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây?

A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.
B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.
C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.
D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính?

A. 2 loại             B. 3 loại

C. 4 loại             D. 5 loại

Câu 3. Cây nào dưới đây có rễ cọc?

A. Rau dền           B. Hành hoa

C. Lúa              D. Chuối

Câu 4. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm?

1. Bưởi
2. Diếp cá
3. Dừa
4. Ngô
5. Bằng lăng

A. 3                B. 1

C. 2                D. 4

Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ?

A. Tỏi và rau ngót
B. Bèo tấm và tre
C. Mít và riềng
D. Mía và chanh

Câu 6. Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại?

A. Bèo cái
B. Bèo Nhật Bản
C. Bèo tấm
D. Đậu xanh

Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính?

A. 3 miền          B. 4 miền

C. 2 miền          D. 5 miền

Câu 8. Cây nào dưới đây có rễ phụ?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Si
C. Trầu không
D. Ngô

Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào?

A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.
B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.
C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.
D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng
B. Che chở cho đầu rễ
C. Dẫn truyền
D. Làm cho rễ dài ra

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B
6. D 7. B 8. A 9. A 10. C
Đánh giá bài viết
1 262
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm