Trắc nghiệm bài Phép cộng và phép nhân

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 5

Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân bao gồm 8 câu hỏi có đáp án cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng Toán lớp 6 chương 1 Số tự nhiên. Mời các em học sinh tham khảo.

Phép cộng và phép nhân lớp 6

Câu 1:

Tích của một số với số 0 thì bằng?

A. Chính số đó

B. 2

C. 0

D. 1

Câu 2:

Nếu tích của hai thừa số mà bằng 0 thì có ít nhất một thừa số bằng?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết: (x−52).16 = 0

A. 0

B. 16

C. 52

D. 36

Câu 4:

Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng: 97.36 + 97.64

A. 9700

B. 3600

C. 6400

D. 10000

Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết: 27.(x−16) = 27

A. 27

B. 16

C. 17

D. 18

Câu 6. Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh A = 1987657.1987655 và B = 1987656.1987656

A. A > B

B. A < B

C. A ≤ B

D. A = B

Câu 7. Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn 2018.(x - 2018) = 2018

A. x = 2017

B. x = 2018

C. x = 2019

D. x = 2020

Câu 8.. Kết quả của phép tính 879.2a + 879.5a + 879.3a là

A. 8790

B. 87900a

C. 8790a

D. 879a

Đáp án Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 5 Toán lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

D

C

A

C

B

C

C

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 5, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 2.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm