Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Từ vựng Unit 2 lớp 12 A Multicultural World

Từ vựng Unit 2 lớp 12 sách Global Success

Từ vựng Unit 2 lớp 12 A multicultural world do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ mới kèm phiên âm và định nghĩa nằm trong chuyên mục Tiếng Anh 12 Global Success.

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. admire (v)

/ədˈmaɪə(r)/

: ngắm nhìn, chiêm ngưỡng

2. anxiety (n)

/æŋˈzaɪəti/

: sự bồn chồn, lo lắng

3. appreciate (v)

/əˈpriːʃieɪt/

: thưrởng thức, trân trọng

4. bamboo dancing (np)

/ˌbæmˈbuː ˈdɑːnsɪŋ/

: nhảy sạp

5. captivate (v)

/ˈkæptɪveɪt/

: thu hút, cuốn hút

6. celebrate (v)

/ˈselɪbreɪt/

: tổ chức, mừng

7. confusion (n)

/kənˈfjuːʒn/

: sự khó hiểu, sự hỗn độn, sự rối rắm

8. costume (n)

/ˈkɒstjuːm/

: trang phục

9. cuisine (n)

/kwɪˈziːn/

: ẩm thực

10. cultural (adj)

/ˈkʌltʃərəl/

: thuộc về văn hóa

11. culture shock (n)

/ˈkʌltʃə ʃɒk/

: sốc văn hóa

12. custom (n)

/ˈkʌstəm/

: phong tục

Trên đây là trọn bộ Từ vựng Unit 2 lớp 12 A Multicultural World.

>> Bài tiếp theo: Từ vựng Unit 3 lớp 12 Green Living

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 12 Global Success

    Xem thêm