Unit 5 lớp 7 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Vietnamese food and drink do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 7 Vietnamese food and drink Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 55 SGK tiếng Anh 7 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Listen for detailed ingredients for dish

- Write about some popular food or drink in your neighbourhood

2. Objectives:

- vocab: lexical items related to the topic ‘ Food and drink’

- Grammar: Present simple

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Skills 2

Listening

1. Listen to three people talking about traditional dishes where they live. Match the places with the dishes. Nghe 3 người nói về những món ăn truyền thống ở nơi mà họ sống. Nối những nơi chốn với những món ăn cho phù hợp.

Bài nghe

Đáp án

1 - b; 2 - a; 3 - c;

2. Listen again. Tick the ingredients for each dish. Some ingredients are in more than one dish. Nghe lại. Đánh dấu chọn vào thành phần cho mỗi món ăn. Vài thành phần có nhiều hơn trong một món.

Bài nghe

Đáp án

rice noodleseelpepperturmericshrimpPork
bánh tômV
súp lươnVVV
mì quảngVVV

Nội dung bài nghe

1. Interviewer: Are you from Nghe An?

Man: Yes, I am.

Interviewer: Are there any traditional dishes there?

Man: Yes, there are. There’s a kind of soup. Its name is Sup Luon.

Interviewer: What are the ingredients?

Man: Well, there’s eel, turmeric, pepper, and some chilies. It’s often served with bread.

2. Interviewer: Where are you from?

Woman: I'm from Da Nang.

Interviewer: Can you give me an example of a traditional dish there?

Woman: Our traditional dish is called My Quang.

Interviewer: What are the ingredients?

Woman: It’s made with rice noodles, shrimp, pork,... and some vegetables.

3. Interviewer: Are you from Hai Phong?

Man: No, I’m from Ha Noi.

Interviewer: What are the traditional dishes in Ha Noi?

Man: There are a lot. Banh Tom is one.

Interviewer: Banh Tom! What is it, exactly?

Man: It’s fried pastry with red shrimp on the top.

Interviewer: Mmm, sounds delicious.

Writing

3. Make notes about some popular food or drink in your neighbourhood. Ghi chú về vài loại thức ăn hoặc thức uống phổ biến nào đó trong xóm bạn.

Đáp án gợi ý

Tên của thức ăn hoặc thức uống

Thành phần

Cách làm

Orange juice

Orange, sugar

 • Soften the orange by rolling the oranges.
 • Cut the orange in half and remove the seeds.
 • Grip the one of the orange halves tightly and squeeze it by hand.
 • Add sugar into the juice and serve with ice.

Fried rice

 • 1-2 green onions, as desired
 • 2 large eggs
 • 1 teaspoon salt
 • 1 teaspoon pepper to taste
 • 4 tablespoons oil
 • 4 cups cold cooked rice
 • 1 - 2 tablespoons of light soy sauce
 • Beat two eggs
 • Mix cooked rice with eggs with salt, pepper, onion.
 • Heat the pan and add 2 tablespoons of oil. When the oil is hot, pour the the mixture into the pan.
 • Stir-fry for a few minutes, using chopsticks to break it apart. Stir in the soy sauce.

4. Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood. Choose one or more. Use the information in 3, and Phong's blog, as a model. Viết một đoạn văn về những món ăn nổi tiếng hoặc thức uống nổi tiếng trong xóm bạn. Chọn 1 hoặc nhiều món. Sử dụng phần thông tin trong phần 3, và blog của Phong để làm mẫu.

Xem thêm tại: Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood NEW

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink Skills 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
13 2.661
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm