Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Writing tiếng Anh lớp 12 unit 2 Cultural diversity bao gồm 4 bài văn mẫu tiếng Anh khác nhau viết về nón lá bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 12 ôn luyện Từ vựng, Cấu trúc tiếng Anh về miêu tả nón lá Việt Nam hiệu quả.

Task 2: Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below. (Viết một đoạn văn khoảng 150 từ về "nón lá", dùng dàn bài và thông tin dưới dây.)

A Symbol of the Vietnamese Culture: The Conical Leaf Hat

Introduction:

- symbol of Vietnamese girls/women

- part of the spirit of the Vietnamese nation

Main body:

Materials

Shape and size

Process

- special kind of bamboo and young/soft palm leaves

- conical form

- diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 cm high

- covering the form with leaves/sewing leaves around ribs

Conclusion:

- protecting people from sun rain

- girls/women look pretty/attractive

1. Talk about conical hat lớp 12 số 1

The conical leaf hat is one of the typical features (symbols) of the Vietnamese culture because it cannot be found from anywhere else in the world. The leaf hat is not only a symbol of Vietnamese girls/ women, but has also become part of the spirit of the Vietnamese nation. The hat is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The rims are shaped into conical form. The diameter of the hat is about 40-45 cm and it is about 25-30 cm high. The form is covered with the palm leaves, which are then sewn into all rims. Finally, the hat is trimmed and painted with a coat of attar oil. The leaf hat is used like an umbrella to protect people from sun or rain. Beneath the broad rims of the leaf hat, the girls and women look pretty and attractive.

Hướng dẫn dịch

Nón lá là một trong những nét đặc trưng (biểu tượng) của văn hóa Việt Nam bởi không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chiếc nón lá không chỉ là biểu tượng của người con gái Việt Nam mà đã trở thành một phần hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Nón được làm từ một loại tre đặc biệt và lá cọ non, mềm. Các vành được tạo hình thành hình nón. Đường kính mũ khoảng 40-45 cm, cao khoảng 25-30 cm. Hình thức được phủ bằng lá cọ, sau đó được may thành tất cả các vành. Cuối cùng, chiếc mũ được cắt tỉa và sơn một lớp dầu tinh dầu. Chiếc nón lá được sử dụng như một chiếc ô che mưa che nắng cho mọi người. Bên dưới vành nón lá rộng, những cô gái, phụ nữ trông thật xinh xắn và cuốn hút.

2. Introduce about conical hats lớp 12 số 2

When you come to the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf conical hat on. The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese culture. The hat is made from a special kind of bamboo and young and soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty and fifty-five centimetres, and it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stiched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually painted with a coat of furniture - polish oil. The palm leaf conical hat is mainly used to protect from shine or rain. Beneath the broad rim of the hat do Vietnamese girls look more attractive and charming.

Nội dung dịch

Khi bạn đến nông thôn Việt Nam, đặc biệt là ở Huế, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp với chiếc nón lá. Nón lá là biểu tượng của văn hoá Việt Nam. Nón được làm từ một loại tre đặc biệt và lá cọ mềm và non. Các khung sườn được tạo thành dạng hình nón. Đường kính của mũ thường khoảng từ 40 đến 54 cm; và cao khoảng 25 hay 30 cm. Các khung sườn được phủ bằng lá cọ được dán chặt vào khung tre. Cuối cùng, chiếc mũ thường được sơn bằng một lớp dầu dùng để đánh bóng nội thất. Nón lá được sử dụng chủ yếu để bảo vệ khỏi ánh nắng hoặc mưa. Dưới viền rộng của nón lá cô gái Việt Nam trông quyến rũ và duyên dáng hơn.

3. Đoạn văn tiếng Anh viết về chiếc nón lá số 3

The conical hat has been an indispensable part of the traditional costumes of the Vietnamese people for many generations. Indeed, the conical hat not only together with the ao dai make traditional costumes honoring the beauty of Vietnamese women, but also affirms the typical cultural values ​​of the Vietnamese people. From the olden days, the soldier's hat in the old days was similar in shape to that of today's conical hat, but was smaller in size. Gradually, over the years, people created today's hats to wear their heads when going to the fields. The Vietnamese conical hat is made from layers of roofing sheets linked together by small spokes along the cone and glued with a strong adhesive material. Today, the hat-making village still maintains and continues to preserve this fine cultural value. The hat has many uses, both for sunshade, rain shade, storage and fan. Most importantly, the conical hat goes along with the history and culture of the Vietnamese nation over the years and becomes a symbol of the Vietnamese nation. To Vietnamese people, the hat is like an indispensable friend in everyday life. In short, conical hats are an important item for the cultural and historical life of the Vietnamese people.

Bản dịch

Nón lá đã là một phần không thể thiếu trong trang phục truyền thống của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Quả thật, nón lá không chỉ cùng với áo dài làm nên trang phục truyền thống tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn khẳng định những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, chiếc nón của người lính ngày xưa có hình dáng tương tự như nón lá ngày nay, nhưng kích thước nhỏ hơn. Dần dần theo năm tháng, ngày nay người dân đã sáng tạo ra những chiếc nón để đội đầu khi đi rẫy. Nón lá Việt Nam được làm từ nhiều lớp lá lợp liên kết với nhau bằng các nan nhỏ dọc thân nón và được dán bằng chất liệu keo chắc chắn. Ngày nay, làng nghề chằm nón vẫn duy trì và tiếp tục bảo tồn giá trị văn hóa tốt đẹp này. Mũ có rất nhiều công dụng vừa che nắng, che mưa, đựng đồ và làm quạt. Quan trọng nhất, nón lá đi cùng lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam qua năm tháng và trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Với người Việt Nam, chiếc nón như một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, nón lá là một vật dụng quan trọng đối với đời sống văn hóa lịch sử của người dân Việt Nam.

4. Thuyết trình về nón la bằng tiếng Anh số 4

Non la (palm-leaf conical hat) is a traditional symbol of Vietnamese people without age, sex or racial distinctions.

Like many other traditional costumes of Vietnam, Non la has its own origin, coming from a legend related to the history of rice growing in Vietnam. The story is about a giant woman from the sky who has protected humankind from a deluge of rain. She wore a hat made of four round shaped leaves to guard against all the rain. After the Goddess was gone, Vietnamese built a temple to commemorate her as the Rain-shielding Goddess.

Non la is made out of such simple and available materials as palm leaves, bark of Moc tree and bamboo. Non la is abundantly sold and there are many traditional villages where tourists can get high quality conical hats.

Non la has many variations sinc its original version thousands of years ago after making first appearance over 3000 years ago. According to the old, in the past, people divided Non la into three main types: Non muoi (or ‘Non ba tam’, ‘Non quai thao’), medium-sized hat and head-hat.

Non la can serve numerous uses such as a personal sun proof, a basket for women going to market, a fan of a ploughman in hot summer days, or even a keepsake to memorize. The image of a young lady wearing Non la and Ao dai is a beautiful symbol of Vietnam; Non la is also an object which, as part of the national spirit, closely links Vietnamese people, so many travelers enjoy taking a Non la as a special souvenirs from Vietnam.

Trên đây là Top 4 đoạn văn viết về nón lá bằng tiếng Anh 12 unit 2 Cultural diversity. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 2 lớp 2 Cultural diversity khác nhau như:

Từ vựng Unit 2 lớp 12: Cultural diversity hệ 7 năm

Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 2 Cultural diversity

Soạn Unit 2 lớp 12 Cultural Diversity hệ 7 năm

Đánh giá bài viết
1 630
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm