210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý

GSTT GROUP
TUYN TP 210 CÂU HI
LÝ THUYT HAY VÀ K
môn VT LÝ
Đưc biên son bởi đội ngũ thủ khoa GSTT Group 2011
Hà Ni
1/17/2013
FINALFINAL
/X\ӋQWKLĈҥLKӑF
Tuyn
tp
200
u
hi
Thuyết
Vt
ôn
thi
Đại
hc
hay
khó
Câu
1:
Mt
sóng
tn
s
f.
Phát
biu
đúng
A.
Tc
độ
truyn
sóng
biến
thiên
vi
tn
s
f.
B.
Vn
tc
các
phn
t
biến
thiên
vi
tn
s
f.
C.
Biên
độ
dao
động
các
phn
t
vt
cht
trong
môi
trưng
biến
thiên
vi
tn
s
f.
D.
Năng
ng
ca
dao
động
đưc
truyn
đi
vi
vn
tc
bng
vn
tc
dao
đng
ngun
sóng.
Câu
2:
Gia
tc
ca
vt
dao
động
điu
a
độ
ln
bng
1
na
g
tr
cc
đại
khi
vt
:
A.
Động
năng
cc
đi.
B.
Động
ng
bng
ba
ln
thế
năng.
C.
Thế
ng
bng
động
năng.
D.
Thế
năng
bng
ba
ln
động
năng.
Câu
3:
Đi
vi
con
lc
đơn
con
lc
xo,
nếu
ch
tăng
khi
ng
ca
vt
gi
nguyên
biên
độ
giao
động
thì
A.
Chu
dao
động
ca
hai
con
lc
đu
không
thay
đi.
B.
Chu
dao
động
ca
hai
con
lc
đu
tăng.
C.
Năng
ng
dao
đng
ca
con
lc
đơn
ng,
ca
con
lc
xo
không
đổi.
D.
Năng
ng
dao
động
ca
hai
con
lc
đu
tăng.
Câu
4:
Hin
ng
nào
sau
đây
hin
ng
quang
phát
quang
A.
Cht
lng
fluorexien
khi
đưc
chiếu
sáng
bng
tia
t
ngoi.
B.
Phát
quang
màn
hình
tuyến.
C.
Phát
quang
đèn
LED.
D.
Phát
quang
con
đom
đóm.
Câu
5:
chế
phóng
x
+
th
A.
Mt
electron
ca
nguyên
t
b
ht
nhân
hp
th,
đng
thi
nguyên
t
phát
ra
mt
poziton.
B.
Mt
proton
sn
trong
ht
nhân
b
phát
ra.
C.
Mt
phn
năng
ng
liên
lết
ca
ht
nhân
chuyn
a
thành
mt
poziton.
D.
Mt
protn
trong
ht
nhân
phóng
ra
mt
poziton
mt
ht
khác
đ
chuyn
thành
tron.
Câu
6:
Cho
tn
s
sóng
mang
800
kHz.
Khi
dao
đng
âm
tn
tn
s
1000Hz
thc
hin
mt
dao
động
toàn
phn
thì
dao
đng
cao
tn
thc
hin
đưc
s
dao
đng
toàn
phn
A.
800.
B.
1000.
C.
625.
D.
1600.
Câu
7:
Trong
máy
phát
đin
xoay
chiu
mt
pha,
sut
đin
đng
xoay
chiu
tn
s
không
ph
thuc
vào
A.
S
cp
cc
ca
phn
cm
B.
Tc
đ
quay
ca
roto.
C.
S
vòng
dây
ca
phn
ng.
D.
Cu
to
ca
phn
cm.
Câu
8:
Thay
đi
độ
phóng
x
ca
mt
khi
cht
phóng
x
bng
cách
A.
Thay
đi
nhit
đ
ca
khi
cht
phóng
x.
B.
Đặt
khi
cht
phóng
x
o
t
trưng
mnh.
C.
Thay
đi
khi
ng
ca
khi
cht
phóng
x.
D.
Thay
đi
hng
s
phóng
x
ca
khi
cht
phóng
x.
Câu
9:
Dòng
quang
đin
s
tt
hn
khi
A.
eU
AK
mv
2
max
2
B.
eU
AK
mv
2
max
2
C.
eU
AK
mv
2
max
2
D.
eU
AK
mv
2
max
2
Câu
10.
Tính
cht
quan
trng
nht
ca
tia
Rơnghen
đ
phân
bit
vi
tia
t
ngoi
tia
hng
ngoi
FINALFINAL
A.
tác dng mnh lên kính nh.
B.
gây ion h các cht khí.
C.
kh năng đâm xuyên ln.
D.
làm phát quang nhiu cht
Câu
11.
S phát sáng ca ngun nào dưới đây s phát quang?
A.
Bóng đèn xe máy.
B.
Ngôi sao băng.
C.
n than hng.
D.
Đèn LED.
Câu
12.
Tính cht nào sau đây
không
chung tia hng ngoi t ngoi
A.
đều gây ra hin ng quang đin ngoài.
B.
đều tác dng nhit.
C.
các bc x không nhìn thy.
D.
đều bn cht sóng đin t.
Câu
13.
Hiu đin thế gia ant catt ca tế bào quang đin va đủ để trit tiêu ng quang đin
không
ph
thuc vào yếu t nào sau đây?
A.
Tn s ca ánh sáng kích thích.
B.
ng độ chùm sáng kích tch.
C.
c sóng ca ánh sáng kích thích.
D.
Bn cht kim loi làm catt.
Câu
14.
Trong mch đin xoay chiu RLC không phân nhánh ZL>ZC. Nếu tăng tn s dòng đin thì
A.
cm kháng gim.
B.
ng độ hiu dng không đổi.
C.
độ lch pha ca đin áp so vi dòng đin tăng.
D.
dung kháng tăng.
Câu
15.
Độ cao ca âm ph thuc yếu t nào sau đây?
A.
Đồ th dao động ca ngun âm.
B.
Độ đàn hi ca ngun âm.
C.
Biên độ dao động ca ngun âm.
D.
Tn s ca ngun âm.
Câu
16.
Chn câu
sai
khi i v sóng đin t.
A.
Sóng đin t th nhiu x, phn x, khúc x, giao thoa.
B.
thành phn đin thành phn t biến thiên vuông pha vi nhau.
C.
Sóng đin t sóng ngang.
D.
Sóng đin t mang năng ng.
Câu
17.
Trong dao động điu hoà, gia tc biến đổi
A.
tr pha pi/2 so vi li độ.
B.
cùng pha vi so vi li độ.
C.
ngược pha vi vn tc.
D.
sm pha pi/2 so vi vn tc.
Câu
18
. Trong mt đon mch đin xoay chiu gm các phn t R,L,C mc ni tiếp, hiu đin thế hiu dng gia
2 đầu đoạn mch:
A. Ln không bng hiu đin thế hiu dng trên mi phn t
B. Luôn ln hơn hiu đin thế hiu dng trên mi phn t
FINALFINAL

Bài tập trắc nghiệm môn Vật Lý

210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý có kèm theo đáp án là bộ câu hỏi trắc nghiệm hay và khó ôn thi Đại học giúp các em ôn luyện và nắm vững kiến thức môn Vật lý.

Tài liệu bám sát nội dung chương trình môn Vật lý 12, rất cần thiết trong quá trình ôn tập và mở rộng kiến thức cho các em, giúp các em có thể tự ôn luyện ở nhà, củng cố những nội dung đã được học một cách hệ thống và đặc biệt là chuẩn bị kiến thức cho kì thi quan trọng như luyện thi Đại học

VnDoc xin giới thiệu tới các em 210 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Vật Lý có đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn luyện và đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 12, Lý thuyết Địa lý 12, Lý thuyết Sinh học 12,...

Đánh giá bài viết
4 3.212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cao đẳng - Đại học Xem thêm