Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN KIỂM TRA CUỐI HỌC I NĂM 2019-2020
Họ tên: ........................................... Thứ ....ngày ...tháng ....năm
Lớp 5: .......... Môn: Địa - Lịch sử lớp 5 - Đề số 1
Điểm
Lời phê của giáo viên
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ý đúng(Câu 1 đến câu 4)
Câu 1: Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm ợc nước ta:
A. năm 1862. B. năm 1860 C. năm 1859 D. năm 1858
Câu 2: Ai người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương.
A. Phan Bội Châu
B. Tôn Thất thuyết
C. Trương Định
D. Quang Trung
Câu 3: c Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm o, đâu
A. Ngày 5/6/1921 tại Nghệ An B. Ngày 6/5/1930 tại Bến cảng Nhà Rồng
C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng D. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng
Câu 4: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là:
A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ; B. Giặc dốt, giặc đói.
C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt
Câu 5: (1 điểm) y viết số, c từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các s kiện sau:
a) Ngày .....tháng ....năm .....là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của ...................................................
c) Thu-Đông 1947, Việt Bắc ...........................................................
d) Chiến thắng ...................... Thu-Đông 1950
II. ĐỊA : (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ý đúng(Câu 1 đến câu 3)
Câu 1: Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta:
A. Đà Nẵng; B. Nội; C. Thành Ph Hồ Chí ; B. Hải Phòng
Câu 2: Loại hình giao thông vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá
nước ta là:
A. Đ
ư
ờng bộ; B. Đ
ư
ờng sắt; C. Đ
ư
ờng thủy; D. Đ
ư
ờng hàng không
Câu 3: Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào?
A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia B. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
C. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia
Câu 4: Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp:
Công nghiệp khai thác ........................... phân bố những i mỏ khoáng sản. c
nghành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở...................................................
Câu 5: Hãy nối ý cột (A) với ý cột (B) sao cho phù hợp.
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Đường bộ
1. trung m công nghiệp lớn của nước ta.
b) Lúa gạo
2. loại cây trồng nhiều nhất nước ta.
c) Thành ph Hồ chí Minh
3. hoạt động mua bán với nước ngoài.
d) Ngoại thương
4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
I. LỊCH SỬ: (2điểm)
Câu 1: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch H Chí Minh khẳng định điều
tác dụng như thế nào ?
Câu 2: Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm v cho cách
mạng Việt Nam?
II. ĐỊA : (2điểm)
Câu 1: Vì sao nước ta nhiều điều kiện để phát triển nghành du lịch?
Câu 2: Theo em, vùng biển nước ta vai trò trong sản xuất và đời sống?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ - ĐỊA
I. LỊCH SỬ: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái ý đúng.
Câu 1: (0.5 điểm) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược
nước ta: SGK/4, 5-M1
D. năm 1858
Câu 2: (0.5 điểm) Ai người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương. SGK/8,
9-M1
B. Tôn Thất thuyết
Câu 3: (0.5 điểm) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, đâu?
SGK/14,15 M1
C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng.
Câu 4: (0.5 điểm) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là: (Bài 12
SGK/24-M1)
C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.
Câu 5: (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm t p hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau:
SGK/ 16, 27, 30, 32-M2
a) Ngày 3 tháng 2 năm 1930 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc
kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh(hoặc Bác Hồ)
c) Thu-Đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”
d) Chiến thắng biên giới Thu-Đông 1950
II. ĐỊA LÍ: (3điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái ý đúng.
Câu 1:(0.5 điểm) Thành phố nào trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta: SGK/93-
M1
A. Đà Nẵng; B. Nội; C. Thành Phố Hồ Chí ; B. Hải Phòng
Câu 2:(0.5 điểm) Loại hình giao thông vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở
hàng hoá nước ta là: SGK/96-M1
A. Đường bộ
Câu 3:(0.5 điểm) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào ? SGK/66-M1
D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia
Câu 4:(0.5 điểm) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp: SGK/93-M2
Công nghiệp khai thác ........................... phân bố những nơi có mỏ khoáng sản. Các
nghành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ...................................................
Câu 5: (1 điểm) Hãy nối ý cột (A) với ý cột (B) sao cho phù hợp. M1
A
B
a) Đường bộ
1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử - Địa lý năm 2019 - 2020 bao gồm các bộ đề thi có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 kèm theo. Các đề thi học kì 1 lớp 5 trong bộ đề này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, nắm chắc kiến thức cơ bản ôn thi học kì I. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 môn Sử - Địa lớp 5. Sau đây mời thầy cô cùng các em cùng tham khảo, tải về xem bản đầy đủ.

Bộ đề, đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất: 2019 - 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 bao gồm 4 đề thi bao quát tất cả các kiến thức môn Sử Địa trong chương trình học lớp 5 giúp các em học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý theo thông tư 22 qua chuyên mục đề thi học kì 1 và bộ đề thi học kì 1 lớp 5 mới nhất. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
27 3.187
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm