Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 chuẩn theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1. Đồng thời đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên học sinh:...................................................................................Lớp:.........

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép chia 5,71 : 100 là:

A. 571

B. 0,571

C. 0,0571

D. 0,00571

Câu 2: 72,50 : 2,24 có thương là 32,3 và số dư là:

A. 148

B. 14,8

C. 1,48

D. 0,148

Câu 3: Phân số 4/5 bằng số thập phân nào dưới đây:

A. 4,5

B. 0,4

C. 8

D. 0,8

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 21 và 15 là:

A. 1,4%

B. 14%

C. 140%

D. 1400%

Câu 5: Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm của 2m2 7dm2 = 2,07........ là:

A. m2

B. dm2

C. m

D. dam2

Câu 6: Lớp 5A có 15 học sinh nữ, 25 học sinh nam. Tỉ số học sinh nam so với cả lớp là:

A. 166%

B. 60%

C. 37,5%

D. 62,5%

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 14156m = 1,4156km

b) 12 tạ 7kg = 1202kg

Câu 8:

Một khu đất có chiều dài 250m, chiều rộng 180m. Diện tích khu đất đó là …………… ha.

Câu 9: Điền dấu ( >; <; = ) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56,01 ......... 56,1

b) 8,3 ........... 8,29

Câu 10:

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 11,2m và chiều dài 13,8m. Diện tích mảnh vườn hình vuông là ………..m2.

II. TỰ LUẬN:

Câu 11: Đặt tính rồi tính

45,7 + 24,83

92,5 – 8,76

4,29 x 3,7

114,21 : 2,7

Câu 12: Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 45,5km ; trong 2 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 41,75km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 13: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m giảm chiều dài đi 5 m thì diện tích mảnh đất đó không đổi. Tính diện tích mảnh đất?

Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 Môn Toán lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 5 điểm

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

D

D

C

A

D

S-Đ

4,5ha

<; >

156,25m2

II. TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 11: 2 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm

Đáp án lần lượt các phép tính như sau

70,5

83,74

15,873

42,3

Câu 12: 2 điểm

Quãng đường xe đi trong 3 giờ đẫu là:

45,5 x 3 = 136,5 (km) 0,5 điểm

Quãng đường xe đi trong 2 giờ sau là:

41,75 x 2 = 83,5 (km) 0,5 điểm

Trung bình mõi giờ xe đi được là:

(136,5 + 83,5) : (3 + 2) = 44 (km) 0,75 điểm

Đáp số: 44 km 0,25 điểm

Câu 4: 1 điểm

Giảm chiều dài đi 5m và tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích không đổi, nên chiều dài hơn chiều rộng 5m.

Nửa chu vi mảnh đất là:

120 : 2 = 60 (m)

Chiều dài mảnh đất là:

(60 + 5) : 2 = 32,5 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

32,5 – 5 = 27,5 (m)

Diện tích mảnh đất là:

32,5 x 27,5 = 893,75 (m2)

Đáp số: 893,75 m2

Lưu ý : HS làm theo cách khác mà đúng GV vẫn cho điểm.

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số thập phân và các phép tính với số thập phân.

Số câu

3

1

1

4

1

Câu số

1; 3; 9

11

2

Số điểm

1,5

2

0,5

2

2

Giải toán về tỉ số phần trăm

Số câu

1

1

2

Câu số

4

6

Số điểm

0,5

0,5

1

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.

Số câu

2

2

Câu số

5; 7

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

10

13

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Giải bài toán có lời văn

Số câu

1

1

1

1

Câu số

8

12

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Tổng

Số câu

4

1

4

1

2

1

10

3

Số điểm

2

2

2

2

1

1

5

5

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận và bảng ma trận đề thi các câu hỏi. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết giúp các em học sinh hệ thống toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em ôn tập nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 sắp tới.

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
9 1.874
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm