Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 là bộ đề thi định kì cuối học kì 1 môn Toán được VnDoc tổng hợp bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo TT 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo và tải về.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề số 1

Bài 1: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2: Đọc, viết các số (theo mẫu):

a) bảy: 7 - năm:........... - tám: ..........

b) 2: hai - 3: ............... - 6:................

Bài 3: Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 4: Tính

9 + 0 =... 4 + 2 – 3 =...

Bài 5: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Hình vẽ sau có .... hình tam giác; Có ... hình vuông

Bài 6: Số?

a) 3 +... = 9 b) 8 -... = 6

Bài 7: < , >, = ?

4 + 3 ... 9 3 + 4 ... 4 + 3

7 - 4 ...10 9 – 6 ... 3 + 5

Bài 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

a)

=

9

b)

=

9

Bài 9: Viết phép tính thích hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có tất cả: ... que tính?

Bài 10: Số?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán học kì 1 lớp 1

Bài 1: (M1- 1 điểm) Số? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 2 (M2 - 1 điểm): Đọc, viết các số (theo mẫu): (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

a) bảy: 7 - năm: 5 - tám: 8

b) 2: hai - 3: ba - 6: sáu

Bài 3: (M2 - 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 4: (M2 - 1 điểm): Tính (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

9 + 0 = 9 4 + 2 – 3 = 3

Bài 5: (M1 - 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

Hình vẽ sau có 4 hình tam giác; Có 3 hình vuông

Bài 6: (M3 - 1 điểm): Số? (Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

a) 3 + 6 = 9 b) 8 - 2 = 6

Bài 7: (M3 - 1 điểm): < , >, = ? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

4 + 3 < 9 3 + 4 = 4 + 3

7 - 4 < 10 9 – 6 < 3 + 5

Bài 8: (M4 - 1 điểm): Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: (Mỗi ý đúng 0, 5 điểm).

a)

1

+

8

=

9

b)

10

-

1

=

9

Bài 9: (M3 - 1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Hải có : 6 que tính

Lan có : 4 que tính

Có tất cả: ... que tính?

6

+

4

=

10

Bài 10: (M4 – 1 điểm): Số ? (Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

Số câu

Điểm

1

Số học

Số câu

01

01

03

03

03

03

02

02

09

09

Câu số

1

1

2, 3, 4

3

6, 7, 9

3

8, 10

2

2

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Câu số

5

1

Tổng

Số câu

Số điểm

02

02

03

03

03

03

02

02

10

10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề số 2

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm)

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống.

0

1

3

6

8

Câu 2. Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a, Khoanh vào số bé nhất trong các số sau:

1 0 7 6

b, Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau:

6 8 7 9

Câu 3. Tính

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 4. Số?

8 = □ + 3 7 = 7 - □

Câu 5. Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước dấu điền đúng nhất trong phép tính sau:

5 + 4….. 4 + 5

A. > B. < C. =

Câu 6: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

a. 5 - 2 + 3 = 6 □

b. 2 + 5 - 2 = 6 □

Câu 7: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 chọn ba số khác nhau để diền vào ô trống trong cùng một hàng để được kết quả đúng.

+

+

=

9

+

+

=

9

Câu 8: Hình vẽ dưới đây có … hình tam giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 9: Tính.

a. 7 + 3 – 4 = b. 9 - 5 + 3 =

Câu 10: Nhìn tranh vẽ viết phép tính thích hợp.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 1 học kì 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm)

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu 2. a, Khoanh vào số bé nhất trong các số sau: (0,5 điểm)

Khoanh vào số 0

b, Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: (0,5 điểm)

Khoanh vào số 9

Câu 3. Tính: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 4. Số? (1 điểm)

8 = 5 + 3 7 = 7 - 0

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước dấu điền đúng nhất trong phép tính sau:

5 + 4 ….4 + 5 (1 điểm)

- Ý: C. =

Câu 6: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: (1điểm)

a. 5 - 2 + 3 = 6 (đ)

b. 2 + 5 - 3 = 6 (s)

Câu 7: Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 chọn ba số khác nhau điền vào ô trống trong cùng một hàng để được kết quả đúng: (1điểm)

2

+

3

+

4

=

9

5

+

4

+

0

=

9

Câu 8: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác.

B/ Phần tự luận (2 điểm)

Câu 9: Tính: (1 điểm)

a. 7 + 3 – 4 = 6 b. 9 - 5 + 3 = 7

Câu 10: Nhìn tranh vẽ viết phép tính thích hợp: (1 điểm)

9

-

3

=

6

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học:

Số câu

3

2

2

2

7

2

Câu số

1,2,3

4,5

6,7

9;10

1,2,3,4,5,6,7

2

Số điểm

3

2

2

2

7

2

Số câu

Câu số

Số điểm

2. Hình học:

Số câu

1

1

Câu số

8

8

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

8

2

Số điểm

8

2

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 trên các bạn có thể tham khảo các đề ôn tập chuẩn bị kiến thức môn Toán lớp 1 và môn Tiếng việt lớp 1 cho bài thi cuối học kì 1 lớp 1 mà VnDoc sưu tầm, chọn lọc đạt kết quả tốt nhất. Mời các em cùng các thầy cô thường xuyên cập nhật các tài liệu.

Đánh giá bài viết
14 29.993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm