Hung Lê Toán học lớp 4

Cách làm bài quy đồng mẫu số các phân số

3
3 Câu trả lời
 • Hươu Con
  Hươu Con

  Khi quy đồng mẫu số hai hay nhiều phân số, ta có thể làm như sau:

  - Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

  - Lấy tử số và mẫu số của phân số thé hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

  0 Trả lời 16:22 06/06
  • Gấu Bông
   Gấu Bông

   Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số, ta có cách làm như sau:

   - Tìm mẫu số chung nhỏ nhất (bằng thừa số phụ)

   - Nhân cả tử số và mẫu số của mỗi phân số với thừa số tương ứng.

   0 Trả lời 16:26 06/06
   • Trần Thanh
    0 Trả lời 16:26 06/06

    Toán học

    Xem thêm