Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

VnDoc mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân.

Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là một bài viết mà sinh viên cần thực hiện khi vừa hoàn thành khóa học chính trị đầu khóa, trong bài thu hoạch này chính là việc tổng hợp lại các thông tin, nội dung được học sau khóa học đó. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân cùng những câu hỏi thu hoạch tuần sinh hoạt đầu năm 2021-2022.

Câu hỏi thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân - sinh viên đầu năm 2021 - 2022

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày Điều 4 “Trách nhiệm với công tác học tập, rèn luyện” và điều 8 “Ứng xử với cảnh quan, môi trường, tài sản công” trong “Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Thương mại” (ban hành theo quyết định số 459/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại). Liên hệ bản thân trong việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Thương mại”.

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày Điều 26 “Khen thưởng”, Điều 27 “Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định học tập, thi, kiểm tra và làm tốt nghiệp khóa học” trong “Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” (ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại và Quyết định số 247/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ).

Câu 3. Anh (Chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Hiện nay, Đảng và Nhà nước cần làm gì để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về vấn đề trên?

Hướng dẫn cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Năm học 20... - 20....

Họ và tên sinh viên:..........................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................. Số điện thoại:.....................................................

Sinh viên lớp:........................................................ Khoa:..................................................................

1. Lý do anh/chị chọn cơ sở đào tạo (Trường Đại Học..................)?

2. Anh/chị sẽ làm gì để thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"?

3. Anh chị sẽ làm gì để thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội?

4. Anh/chị hiểu thế nào về chủ quyền biển, hải đảo và chiến lược biển của Việt Nam? Suy nghĩ của anh/chị trong việc tàu thăm dò Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông?

5. Anh/chị phải làm gì để góp phần làm tốt công tác: giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục ATGT; đảm bảo ANTT trong Trường Đại học?

6. Anh/chị cần hành động thế nào để góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; vận động người học khác thực hiện tốt văn hoá khi tham gia giao thông: tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị TNGT; mặc áo phao khi đi đò?

7. Anh/chị cho biết các chế độ, chính sách của Nhà nước ta đối với người học hiện nay? Anh/chị thuộc đối tượng chính sách nào?

8. Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của người học? Hiện nay, người học đang thực hiện những Quy chế nào?

9. Anh/chị hãy dự thảo sơ lược Kế hoạch học tập và sinh hoạt Đoàn TN, Hội SV trong suốt khóa học?

* Ghi chú: Yêu cầu viết tay, viết ngắn gọn, súc tích, mạch lạc.

Ngày ....... tháng....... năm 201.....

Sinh viên

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá bài viết
49 59.882
Sắp xếp theo
    Kinh tế - Quản lý Xem thêm