Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 7

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 10 chương 7 được biên soạn chi tiết hỗ trợ quá trình ôn luyện lý thuyết về địa lí nông nghiệp trên toàn thế giới, đạt kết quả cao môn Địa lớp 10.

Địa lí nông nghiệp

Câu 1: Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên, đặc điểm này bắt nguồn từ yếu tố nào?

A. Địa hình
B. Đất trồng
C. Cây trồng và vật nuôi

Câu 2: Các sản phẩm cây công nghiệp là các mặt hàng xuất khá quan trọng ở nhiều nước đang phát triển thuộc miền?

A. Miền cận nhiệt
B. Miền ôn đới.
C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt.
D. Miền nhiệt đới

Câu 3: Năm 2003 sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới là ở châu lục nào sau đây?

A. Châu đại dương
B. Châu Mĩ
C. Châu Phi
D. Châu Á

Câu 4: Trong lịch sử phát triển nông nghiệp có các hình thức sử dụng đất là?

A. Quảng canh và thâm canh
B. Các ý trên đúng
C. Xen canh và quảng canh
D. Thâm canh và xen canh

Câu 5: Sự tiến bộ khoa học - kĩ thuật trong nông nghiệp được thể hiện ở các yếu tố nào sau đây?

A. Hoá học hoá
B. Các ý trên đúng
C. Cơ giới hóa, thuỷ lợi hoá
D. Cách mạng xanh và công nghiệp sinh học

Câu 6: Cao su là cây lấy nhựa có nhiều giá tri kinh tế, hiện nay tập trung ở vùng nào trên thế giới?

A. Vùng nhiệt đới ẩm của vùng Đông Nam Á, Nam Á và Tây Phi.
B. Vùng Đông Bắc Á.
C. Vùng châu Mĩ la-tinh
D. Vùng Tây nam của Hoa Kì.

Câu 7: Các cây lương thực như đại mạch, mạch đen, yến mạch, khoai tây được trồng nhiều nhất ở miền?

A. Miền ôn đới
B. Các ý trên đúng
C. Miền nhiệt đới
D. Miền nhiệt đới và cận nhiệt

Câu 8: Trên thế giới lúa mì được dùng làm lương thực chủ yếu ở châu lục?

A. Châu Mĩ và châu Phi
B. Châu Á và châu Phi
C. Châu Âu và châu Đại Dương
D. Châu Âu và châu Mĩ

Câu 9: Ngô được phân bố chủ yếu ở miền khí hậu nào?

A. Miền nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng
B. Miền nhiệt đới và ôn đới
C. Miền ôn đới và cận nhiệt
D. Miền nhiệt đới, nhất là châu Á gió mùa

Câu 10: Quốc gia nào sau đây có diện tích rừng trồng lớn nhất thế giới?

A. Ac-hen-ti-na.
B. Hoa Kì
C. Trung Quốc
D. Bra-xin

Câu 11: Trên thế giới, củ cải đường được phân bố ở miền nào sau đây:

A. Ở miền ôn đới và cận nhiệt
B. Ở miền cận nhiệt
C. Ở miền nhiệt đới.
D. Các ý trên đúng.

Câu 12: Hiện nay quốc gia nào xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới?

A. Thái Lan
B. Hoa Kì
C. Braxin
D. Việt Nam

Câu 13: Hiện nay trên thế giới Ngô được trồng nhiều nhất ở quốc gia nào?

A. Ở Braxin
B. Ở Hoa Kì
C. Ở Trung Quốc
D. Ở Liên bang Nga

Câu 14: Hai quốc gia nào sau đây có sản lượng chè nhiều nhất thế giới?

A. Bra-xin và Ac-hen-ti-na
B. Việt Nam và Kê-ni-a.
C. Ấn Độ và Trung Quốc
D. Ấn Độ và Xri-lan-ca.

Câu 15: Ở Việt Nam năm 2005 lao động nông nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. Chiếm 48%
B. Chiếm 70%
C. Chiếm 58%
D. Chiếm 54%

Câu 16: Trên thế giới hiện nay số lao động tham gia hoạt động nông nghiệp là bao nhiêu?

A. Trên 30%
B. Trên 35%
C. Trên 47%
D. Trên 40%

Câu 17: Lúa mì được phân bố nhiều nhất ở miền nào trên thế giới?

A. Miền ôn đới và cận nhiệt
B. Miền ôn đới nóng
C. Miền nhiệt đới và cận nhiệt
D. Miền nhiệt đới

Câu 18: Nước nào sau đây đứng đầu thế giới về sản lượng đậu tương?

A. Trung Quốc
B. Ac-hen-ti-na.
C. Hoa kì.
D. Bra-xin.

Câu 19: Cây trồng và vật nuôi chỉ có thể tồn tại và phát triển cần có yếu tố tự nhiên nào?

A. Các ý trên đúng
B. Dinh dưỡng
C. Nước, không khí
D. Nhiệt độ, ánh sáng

Câu 20: Quốc gia nào sau đây sản xuất lúa gạo nhiều nhất thế giới năm 2003?

A. Liên bang Nga
B. Trung Quốc
C. Braxin
D. Hoa Kì

Câu 21: Hình thức cao nhất là đặc điểm của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sau?

A. Trang trại
B. Vùng nông nghiệp
C. Thể tổng hợp nông nghiệp
D. Nông trường quốc doanh

Câu 22: Đặc điểm nào được thể hiện trong hình thức sản xuất trang trại?

A. Là hình thức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp
B. Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
C. Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu 23: Ở miền nhiệt đới, cận nhiệt, đặc biệt là ở châu Á gió mùa phân bố chủ yếu là loại cây lương thực gì?

A. Lúa gạo
B. Lúa mì
C. Cao lương
D. Ngô

Câu 24: Các loại cây hoa màu như kê, cao lương, khoai lang được phân bố ở vùng?

A. Ôn đới và cận nhiệt
B. Ôn đới nóng
C. Nhiệt đới và cận nhiệt
D. Ôn đới và nhiệt đới

Câu 25: Đặc điểm quan trọng nào sau đây để phân biệt nông nghiệp với công nghiệp?

A. Đất trồng
B. Máy móc
C. Nguồn nước
D. Khí hậu

Câu 26: Tất cả các nền văn minh cổ đại đều xuất phát từ nền văn minh nào?

A. Nền văn minh khảo cổ
B. Nền văn minh công nghiệp
C. Nền văn minh nông nghiệp
D. Nền văn minh khảo cổ và nồng nghiệp

Câu 27: Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rông diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Xen canh
B. Xen canh và thâm canh.
C. Thâm canh
D. Quảng canh

Câu 28: Với đặc điểm sinh thái: đất phù sa, ưa khí hậu nóng ẩm, chân ruộng ngập nước, thích hợp nhất loại cây lương thực?

A. Lúa gạo
B. Cao lương
C. Lúa mì
D. Ngô

Câu 29: Có ba loại cây lương thực chủ yếu trên thế giới là cây lương thực nào?

A. Lúa mì, ngô, kê
B. Lúa gạo, lúa mì, ngô
C. Lúa gạo, cao lương, kê
D. Lúa mì, ngô, cao tương

Câu 30: Hiện nay tỉ lệ đất nông nghiệp so với đất tự nhiên trên thế giới bao nhiêu %?

A. 10%
B. 12%
C. 17%
D. 8%

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 239
Sắp xếp theo

    Địa lý lớp 10

    Xem thêm