Câu hỏi trắc nghiệm phương trình đường thẳng

Phương trình đường thẳng lớp 10

Trắc nghiệm phương trình đường thẳng 10 tổng hợp các nội dung trọng tâm: phương trình tham số, phương trình tổng quát, bài tập khoảng cách, vecto pháp tuyến, ... trong chương trình toán 10, nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Phương trình đường thẳng

Câu 1: Đường thẳng đi qua điểm A ( 1; -2 ) và nhận làm véc tơ pháp tuyến  \vec{n}(2,4)có phương trình là:

A. x + 2y + 4=0

B. x - 2y + 4=0

C. x - 2=0

D. x - 2y -5 = 0

Câu 2: Đường thẳng đi qua điểm C(3;-2) và có hệ số góc k = 2/3 có phương trình là:

A. 2x + 3y = 0

B. 2x - 3y - 9 = 0

C. 3x - 2y -13 = 0

D. 2x - 3y - 12=0

Câu 3: Cho hai điểm  A\left(1;-4\right),B\left(3,2\right)Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

B. x + 3y +1 =0

A. 3x + y + 1 = 0

C. 3x + y + 4 = 0

D.  x + y - 1 = 0

Câu 4: Đường thẳng đi qua điểm M(1; 2) và vuông góc với đường thẳng d: 4x + 2y +1 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 4x - 2y + 3= 0

B. 2x - 4y +1 = 0

C. 2x - 4y - 6 = 0

D. x - 2y +3 = 0

Câu 6: Khoảng cách từ điểm M (1; -1) đến đường thẳng 3x - 4y - 17 = 0 là:

A. 2

B. - 18/5

C. 2/5

D. \frac{10}{\sqrt{5}}

Câu 7: Cho tam giác ABC với A(1; 1), B(0; -2), C(4;2) .Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điềm B của tam giác ABC là:

A. 7x + 7y +14 = 0

B. 5x - 3y +1 = 0

D.  -7x + 5y +10 = 0

C. 3x + y - 2 = 0

Câu 8: Cho đường thẳng đi qua hai điểm A(3;0), B(0;4) . Tìm tọa độ điểm M nằm trên Oy sao cho diện tích \triangle MAB bằng 6

A. (0; 1)

B. (0; -8)

C. (1; 0)

D. (0; 0) và (0; 8)

Câu 9: Đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 5y - 8 = 0. Phương trình tham số của d là:

A. \left \{  \right. \begin{align*} & x = -5t \\ & y = 4t \end{align*}

B. \left \{  \right. \begin{align*} & x = 2+4t \\ & y = 5t \end{align*}

C. \left \{  \right. \begin{align*} & x = 2+5t \\ & y = 2+5t \end{align*}

D. \left \{  \right. \begin{align*} & x = 2+5t \\ & y = -4t \end{align*}

Câu 10: Cho hai đường thẳng song song d_1:\ 5x-7y+4=0\ ,\ d_2:\ 5x-7y+6=0 . Phương trình đường thẳng song song d_1d_2 cách đều  là:

A. 5x - 7y + 2 = 0

B. 5x - 7y + 3 = 0

C. 5x - 7y + 4 = 0

D. 5x - 7y + 5 = 0/

Câu 11: Cho đường thẳng d: -3x +  y - 3=0 và điểm N(-2,4). Tọa độ hình chiếu vuông góc của N trên d là:

A. (-3; -6)

B. (-1/3; 11/3)

C. (2/5, 21/5)

D. (1/10, 33/10)

Câu 12: Cho điểm M(1, 2) và đường thẳng d: 2x + y - 5 = 0. Tọa độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là:

A. (9/5, 12/5)

B. (-2,6)

C. (0, 3/2)

D. (3, -5)

Câu 13: Cho đường thẳng d: -3x + y - 3 = 0 và điểm N(-2,4). Tọa độ hình chiếu vuông góc của N trên d là:

A. (-3; -6)

B. (-1/3; 11/3)

C. (2/5, 21/5)

D. (1/10, 33/10)

Câu 14: Diện tích tam giác ABC với A( 3, -4), B(1, 5), C(3,1) là

A. \sqrt{26}

B.2\sqrt{5}

C. 10

D.  5

Câu 15: Cho điểm M(1, 2) và đường thẳng d: 2x + y - 5= 0. Toa độ của điểm đối xứng với điểm M qua d là:

A. (9/5, 12/5)

B. (-2, 6)

C. (0, 3/2)

D. (3, -5)

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm phương trình đường thẳng VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 372
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 10 Xem thêm