Mít Văn học lớp 4

Dấu ngoặc kép trong câu chuyện "Mẹ con cùng đọc" trên được dùng làm gì? Tìm các ý đúng:

a) Dùng để đánh dấu tên sách.

b) Dùng để đánh dấu tên mục trong sách.

c) Dùng để đánh dấu số thứ tự của trang sách.

d) Dùng để đánh dấu lời nói của nhân vật.

3
3 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Các ý đúng là:

  a) Dùng để đánh dấu tên sách.

  b) Dùng để đánh dấu tên mục trong sách.

  0 Trả lời 16:55 07/06
  • Cô Độc
   Cô Độc

   Có 2 ý đúng: a) và b)

   0 Trả lời 16:55 07/06
   • Củ Đậu
    Củ Đậu

    Dấu ngoặc kép trong câu chuyện dùng để đánh dấu tên sách và đánh dấu tên mục trong sách.

    0 Trả lời 16:56 07/06

    Văn học

    Xem thêm