Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán Hay chọn lọc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HỌC 2 LỚP 2
CHỦ ĐỀ 1. SỐ CẤU TẠO SỐ.
1. Viết (theo mẫu)
Đọc số
Viết số
Trăm
Chục
Đơn vị
Hai trăm bảy
274
2
7
4
406
5
2
4
Sáu trăm linh chín
Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:
2. a) Số 145 đọc là……………………………
3. Số …….trăm…….chục …….đơn vị.
b) Số tám trăm hai chục và 1 đơn vị viết đọc ………………………….
…………………………………………………………………………………….
c) Chín trăm tám viết là……..Số đó …….trăm……,chục ………. đơn vị.
3. a) số 349 chữ số hàng trăm là……., chữ số hàng chục ……, chữ số hàng
đơn vị là…….Số đó đọc là………………………………………………………..
b) Số chữ số hàng trăm là7,chữ số hàng chục 0 chữ số hàng đơn vị
cũng 7 viết là………..và đọc là……………………
4. Mẫu: 328 = 300 + 20 + 8 200 + 80 + 4 = 284
a) 802 = ………………….. b) 900 + 90 + 5 =………. 527
= ………………….. 600 + 8 = ……………
5. Điền số thích hợp vào ô trống:
a)
500
501
502
506
510
b)
100
200
600
c)
900
910
960
990
6. Điến số vào dưới mỗi vạch của của tia số:
a)
0
100
300
600
b)
101
104
105
c)
410
440
450
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
7*.a) Các số tròn chục cố ba chữ số lớn hơn 490 là:…………………………….
………………………………………………………………………………
b) Các số tròn chục có ba chữ số nhỏ hơn 140 là:……………………………….
c) c số ba chữ số giống nhau nằm giữa hai số 300 700 :………………
………………………………………………………………………………
….
8. a) Số liền trước của 300 là……………; của 885
là…………………………… b) Số liền sau của 298 …………; của 999
là…………………………………..
c) Số liền trước của số lớn nhất ba chữ số khác nhau
là………………………; của số nhỏ nhất ba chữ số khác nhau
là………………………………………..
d) Số liền sau của số lớn nhất ba chữ số giống nhau
là………………………..; của số nhỏ nhất ba chữ số giống nhau
là……………………………………….
9. a) Số liền sau của số tròn trăm tận cùng bằng…………………….
b) Số liền trước của số tròn trăm tận cùng bằng …………………….
10. Viết giá trị của chữ số 9 trong mỗi số trong bảng ( theo mẫu):
Số
923
890
209
925
Giá trị của chữ s 9
900
11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) Chữ số 4 trong số 845 g trị là:
A. 4 đơn vị.
B. 40 mươi đơn vị.
b) Trong số 540, giá trị chữ số 5 lớn hơn giá trị của chữ số 4 là:
A. 1đơn vị.
B. 460 đơn vị.
C. 14 đơn vị.
12*. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
2

Ôn tập Toán lớp 2 kì 2 theo dạng

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán 2 sắp tới.

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 môn Toán Hay chọn lọc trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
2 2.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm