Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 4 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 2, ôn thi giữa học kì 2 lớp 6 và cuối học kì 2 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 4

Câu 1. (4 điểm) Cho hai góc kề bù ˆAOB và ˆBOC.

a) Biết ˆAOB=60o. Tính ˆBOC.

b) Biết ˆAOB − ˆBOC=36o. Tính ˆAOB và ˆBOC.

Câu 2. (6 điểm) Trên đường thẳng a lấy điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a.

Biết ˆMON=30o,ˆPOQ=20o,ˆMOP=90o. Tính ˆNOP,ˆNOQ,ˆMOQ.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(4 đ)

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6

a) Vì hai góc ˆAOB và ˆBOC kề bù nên

ˆAOB+ˆBOC=180o.

Biết ˆAOB=60o.Tính được ˆBOC=120o.

b) Vì hai góc ˆAOB và ˆBOC kề bù nên

ˆAOB+ˆBOC=180o.

Biết ˆAOB−ˆBOC=36o

Tính được: ˆAOB=108o;ˆBOC=72o

Câu 2

(6 đ)

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6

Chỉ rõ ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có:

ˆMON+ˆNOP=ˆMOP

Từ đó tính được: ˆNOP=60o

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có:

ˆPOQ+ˆNOP=ˆNOQ

Từ đó tính được: ˆNOQ=80o

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:

ˆPOQ+ˆMOP=ˆMOQ

Từa đó tính được: ˆMOQ=110o

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Hình học lớp 6 - Đề 4 bao gồm 2 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu cho các em học sinh ôn luyện Toán hình học 6 Chương 2 về Góc.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 209
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 Xem thêm