Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 6

Câu 1: Các nút lệnh sau Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4 theo thứ tự thực hiện các thao tác nào?

A. Lưu văn bản, sao chép nội dung văn bản, mở một văn bản mới, mở văn đã được lưu trên máy tính.

B. Mở một văn bản mới, mở văn đã được lưu trên máy tính, lưu văn bản, sao chép nội dung văn bản

C. Lưu văn bản, mở một văn bản mới, mở văn đã được lưu trên máy tính, sao chép nội dung văn bản

D. Lưu văn bản, mở văn đã được lưu trên máy tính, sao chép nội dung văn bản, mở một văn bản mới

Câu 2: Các công việc chính cần thực hiện để soạn thảo văn bản là:

A. Gõ văn bản, trình bày và lưu văn bản;

B. Gõ văn bản, chỉnh sửa, trình bày và lưu văn bản

C. Trình bày văn bản, lưu văn bản

D. Cả A, B, C

Câu 3: Em nhấn (nhưng không giữ) phím nào khi em gõ em được tất cả các chữ là chữ hoa?

A. Phím Enter

B. Phím Tab

C. Phím CapsLock

D. Phím Shift

Câu 4: Có mấy kiểu gõ phổ biến nhất hiện nay để gõ chữ Việt khi soạn thảo văn bản?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Nút lệnh Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4dùng để:

A. Tăng mức thụt lề trái

B. Căn khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

C. Giảm mức thụt lề trái

D. Căn khoảng cách giữa các đoạn văn

Câu 6: Để phục hồi trạng thái của văn bản trước đó, ta dùng nút lệnh:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4

Câu 7: Để mở rộng cửa sổ soạn thảo Word em chọn nút lệnh:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4

Câu 8: Soạn thảo văn bản trên máy tính có những ưu điểm gì?

A. Đẹp và có nhiều kiểu chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay.

B. Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay.

C. Có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng.

D. Tất cả đúng

Câu 9: Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là:

A. Dễ dàng

B. Vô cùng khó khăn

C. Khó khăn

D. Không thể được

Câu 10: Để mở văn bản mới, em sử dụng lệnh.

A. Save

B. Open

C. New

D. Copy

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

C

D

A

A

C

C

B

D

A

C

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 4 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm