Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 tuần 10.

>> Bài trước: 

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính:

a) 28 : 4 + 32 =?

64 … 54 … 39 …

b) 35 x 4 – 75 =?

60 … 65 … 75 …

c) 35 : 7 + 98 =?

130 … 103 … 133 …

d) 54 : 6 + 78 =?

30 … 87 … 130 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x:

a) 43 : x = 7 (dư 1). Giá trị của x là:

A. 6

B. 5

C. 7

b) 37 : x = 6 (dư 1). Giá trị của x là:

A. 6

B. 7

C. 5

c) 50 : x = 7 (dư 1). Giá trị của x là:

A. 6

B. 5

C. 7

d) 58 : x = 7 (dư 2). Giá trị của x là:

A. 8

B. 7

C.6

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Bao thứ nhất có 42kg gạo, bao thứ hai ít hơn bao thứ nhất 9kg gạo.Hỏi cả hai bao chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ, rồi điền số vào chỗ chấm:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

Đoạn thẳng AB dài …cm;

Đoạn thẳng AC dài …cm

Đoạn thẳng BC dài …cm

3.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm:

Đoạn thằng AB dài: ….cm

Đoạn thằng BC dài: ….cm

Đoạn thằng CD dài: ….cm

Đoạn thằng AD dài: ….cm

Đoạn thằng AM dài: ….cm

Đoạn thằng BM dài: ….cm

b) Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm:

AB …. CD                                     BC …. AD

BM …. AM                                     CM …. DM

4. Tính:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

5. Tính:

a) 42 : 7 + 86 = …..

= …..

c) 48 : 6 x 9 = …..

= …..

b) 37 x 6 – 95 = …..

= …..

d) 45 : 5 + 78 = …..

= …..

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 28 : 4 + 32 = ?

64 (S) 54 (S) 39 (Đ)

b) 35 x 4 - 75 = ?

60 (S) 65 (Đ) 75 (S)

c) 35 : 7 + 98 = ?

130 (S) 103 (Đ) 133 (S)

d) 54 : 6 + 78 = ?

30 (S) 87 (Đ) 130 (S)

2.

Tìm x:

a) Giá trị của x là: A. 6

b) Giá trị của x là: A. 6

c) Giá trị của x là: C. 7

d) Giá trị của x là: A. 8

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bao thứ hai có số kg gạo là:

42 - 9 = 33 (kg)

Cả hai bao có số kg gạo là:

42 + 33 = 75 (kg)

Đáp số: 75 kg.

2.

Đoạn thẳng AB dài 5 cm; Đoạn thẳng AC dài 12 cm

Đoạn thẳng BC dài 13 cm

3.

a) Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình ABCD rồi điền vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng AB dài: 9 cm Đoạn thẳng BC dài: 3 cm

Đoạn thẳng CD dài: 9 cm Đoạn thẳng AD dài: 3 cm

Đoạn thẳng AM dài: 7 cm Đoạn thẳng BM dài: 7 cm

b) ĐIền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

AB = CD BC = AD

BM = AM CM = DM

4.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1

5. Tính:

a) 42 : 7 + 86 = 6 + 86

= 92

c) 48 : 6 x 9 = 8 x 9

= 72

b) 37 x 6 - 95 = 222 - 95

= 127

d) 45 : 5 + 78 = 9 + 78

= 87

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1 với đa dạng các bài tập Toán 3. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 10, nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán lớp 3. Chúc các em học tốt!

Ngoài tài liệu Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 10 - Đề 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và các bài tập trong sách Giải Cùng em học Toán lớp 3 đầy đủ, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDoc
Hỏi - Đáp Truy cập ngay: Hỏi - Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,... từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Đánh giá bài viết
27 25.884
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 Xem thêm