Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
   
   
    
 
  
I. MA TRẬN

 
 
 
 






 

 
 
 




 



 
 




  
  
 
 
 

 
 




  
 
 
 
  

 
 




  

 
 

 
 




 

 


 
 




VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  
 

 


 
 




  

 




 
 
















II. Đề bài
   
Câu 1:                
                   
   
         
        
Câu 2:       
           
             
         
          
Câu 3:                
  
   
Câu 4:        
     
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
      
        
  
Câu 5:       
              

       
             
              
Câu 6:              
          
         
   
              
          
Câu 7:                

    
    
      
    
Câu 8:          
          
     
    
     
Câu 9:         
     
     
Câu 10:                
:

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Giáo dục công dân trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân lớp 8. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2017 - 2018

Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Đánh giá bài viết
1 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 môn khác Xem thêm