Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020-2021 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ KSCL KHỐI 12 LẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021
Đề thi môn: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.
Đề thi gồm 05 trang.
đề thi
101
Câu 1:
F x
một nguyên hàm của hàm số
sin
cos
x
y e x
. Nếu
5F
thì
bằng
A.
sin x
F x e C
. B.
cosx
F x e C
. C.
sin
4
x
F x e
. D.
cos
4
x
F x e
.
Câu 2: Cho hàm số
3
2
3
x
y x x
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đã cho nghịch biến trên
;1
.
B. Hàm số đã cho đồng biến trên
1;
và nghịch biến trên
;1
.
C. Hàm số đã cho đồng biến trên
.
D. Hàm số đã cho đồng biến trên
;1
và nghịch biến
1;
.
Câu 3: Cho
2
loga m
log 8
m
A m
, với
0 1m
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
3
.
a
A
a
B.
3 .A a a
C.
3 .A a a
D.
3
.
a
A
a
Câu 4: Cho hình hộp
. ' ' ' '.ABCD A B C D
Gọi
M
điểm thuộc đoạn
'CC
thỏa mãn
' 4CC CM
. Mặt phẳng
'AB M
chia khối hộp thành hai phần th tích
1
V
2
V
. Gọi
1
V
là phần có chứa điểm
B
. Tính tỉ số
1
2
V
k
V
.
A.
7
.
32
k
B.
7
.
16
k
C.
7
.
25
k
D.
25
.
32
k
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 5: m tập nghiệm
S
của bất phương trình
2
ln ln 4 4 .x x
A.
2;S 
. B.
\ 2S
. C.
1;S 
. D.
1; \ 2 .S 
Câu 6: m hệ số của
12
x
trong khai triển
10
2
2x x
A.
8
10
.C
B.
2 8
10
2 .C
C.
2
10
.C
D.
2 8
10
2 .C
Câu 7: Tìm tất cả c giá trị của tham số
m
để phương trình
3 2
3 3 1 0x x m
ba nghiệm
phân biệt trong đó có đúng hai nghiệm lớn hơn
1
.
A.
5
1
3
m
. B.
1 5
3 3
m
. C.
7
2
3
m
. D.
4
2
3
m
.
Câu 8: Biết rằng hàm s
3 2
3 9 28f x x x x
đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn
0;4
tại
0
.x
Tính
0
2021.P x
A.
2021.P
B.
2024.P
C.
6.P
D.
2022.P
Câu 9: Hàm số
1
x
f x x e
một nguyên m
F x
kết quả nào sau đây, biết nguyên
hàm này bằng
1
khi
0x
?
A.
1
x
F x x e
. B.
2
x
F x x e
.
C.
1 1
x
F x x e
. D.
2 3
x
F x x e
.
Câu 10: Tính thể tích
V
của khối lăng trụ tam giác đều cạnh đáy bằng
a
tổng diện ch
các mặt bên bằng
2
3 .a
A.
3
3
.
12
a
V
B.
3
3
.
6
a
V
C.
3
3
.
4
a
V
D.
3
2
.
3
a
V
Câu 11: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
,a
,SA SB
,SC SD
SAB SCD
tổng diện ch hai tam giác
SAB
SCD
bằng
2
7
.
10
a
Tính thể tích
V
của
khối chóp
. .S ABCD
A.
3
4
25
a
V
B.
3
12
25
a
V
C.
3
4
15
a
V
D.
3
.
5
a
V
Câu 12: m số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm s
4
3f x x
?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
5
3
5
x
F x x
. B.
5
3
5
x
F x
.
C.
5
3
2017
5
x
F x
. D.
5
3
1
5
x
F x
.
Câu 13: m điểm cực đại
0
x
của hàm s
3
3 1y x x
.
A.
0
1x
. B.
0
1x
. C.
0
0x
. D.
0
2x
.
Câu 14: bao nhiêu giá trị nguyên của tham s
m
thuộc đoạn
2018;2018
để phương trình
2
1 sin sin 2 cos 2 0m x x x
có nghiệm.
A.
2022.
B.
2019.
C.
2021.
D.
2020.
Câu 15: m số
3 2
y ax bx cx d
có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
x
y
1
-
1
O
A.
0, 0, 0, 0.a b c d
B.
0, 0, 0, 0.a b c d
C.
0, 0, 0, 0.a b c d
D.
0, 0, 0, 0.a b c d
Câu 16: nh
P
là tích tất cả các nghiệm của phương trình
3.9 10.3 3 0.
x x
A.
1P
. B.
1P
. C.
0P
. D.
9.P
Câu 17: Để tính
ln 2 dx x x
theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt
A.
ln 2
.
d d
u x
v x x
B.
ln 2
.
d d
u x
v x
C.
.
d ln 2 d
u x
v x x
D.
ln 2
.
d d
u x x
v x
Câu 18: nh giá trị của biểu thức
3
log .
a
P a a a
với
0 1.a
A.
3P
. B.
1
3
P
. C.
3
2
P
. D.
2
3
P
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Mời các bạn tham khảo Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020-2021 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020-2021 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 326
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm