Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN
Đề số 5
Thời gian: 60’
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy chọn ghi A, B hoặc C đặt trước đáp án đúng trong các câu sau:.
Câu 1: Chữ số 3 trong số 2,103 giá trị là:
A. 3 B. 3/100 C. 3/1000
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 2014 dm3 = ...... m3 là:
A. 20,14 B. 2,014 C.201,4
Câu 3: Số nhất trong các s sau: là:
Câu 4: Diện tích của hình tròn bán kính 10 cm là:
A. 3,14 cm2 B. 31,4 cm2 C. 314 cm2
Câu 5: Tổ em 4 bạn nữ 5 bạn nam. Vậy t số phần trăm giữa số bạn
nữ so với số bạn nam là:
A. 80% B. 0,8 % C. 45%
Câu 6: Nếu cạnh của một hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn
phần của hình lập phương đó thay đổi như thế nào?
A. Gấp lên 2 lần B. Gấp lên 4 lần C. Gấp lên 8 lần
Đáp án Phần I
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
C
B
A
C
A
C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II) PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):
a) 73,53- 41,08
b) 21,8 x 4,3
c) 91,44 : 3,6
d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút
Giải:
a/ 73,53- 41,08 = 32,45 b) 21,8 x 4,3 = 93,74
c) 91,44 : 3,6 = 26,4 d) 2 giờ 35 phút + 4 giờ 15 phút = 6 giờ 50
Câu 2: Tim x, biết: (1 điểm)
ĐA: x = 1/4
Câu 3: Thư viện trường Trung học sở M mới nhận về tổng số 728 quyển
sách gồm hai loại: sách giáo khoa sách tham khảo. Trong đó số sách giáo
khoa bằng 2/5 s sách tham khảo. Tính số sách giáo khoa, số sách tham khảo?
(2 điểm)
Giải: Tổng số SGK + STK = 2 + 5 = 7 (phần)
Số SGK (728:7) x 2 = 208 (quyển)
Số STK ( 728: 7) x 5 = 520 (quyển)
Câu 4: Cho tam giác ABC cạnh đáy BC dài 30 cm. Chiều cao AH bằng 2/3
độ dài đáy BC. (2 điểm)
a) Tính diện tích tam giác ABC.
b) Kéo dài đáy BC về phía C một đoạn CM
(Như hình vẽ). Tính độ dài đoạn CM, biết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
diện tích tam giác ACM bằng 20% diện tích tam giác ABC.
Giải
chiều cao của tam giác ABC cũng chiều cao của tam giác ACM là:
30 x 2/3 = 20 cm
Diện tích tam giác ABC là:
30 x 20 : 2 = 300 cm
2
Diện tích của tam giác ACM là:
300 x 20% = 60 cm
2
Độ dài của cạnh CM là:
60 x 2 : 20 = 6 cm
Đáp số: a) 300 cm
2
b) 6 cm
Tham khảo chi tiết các đ thi vào lớp 6 sau đây
https://vndoc.com/thi-vao-lop-6

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 5 bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, hệ thống, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Trong đó có 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
136 17.510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 Xem thêm