Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa

MA TRN Đ THI GIA HC KÌ I MÔN TOÁN KHI 11
NĂM HC 2020-2021
1. MC TIÊU:
Đề kim tra gia hc k I năm hc 2020-2021.
1.1. V kiến thc:
Kim tra đánh giá kh năng tiếp nhn kiến thc ca hc sinh, s dng kết qu để làm
con đim đánh giá đnh k theo ni dung kế hoch giáo dc nhà trưng. Yêu cu hc sinh
cn nm vng, hiu rõ các ni dung sau :
a. Phn đi s:
- Kiến thc v hàm s ng giác và phương trình ng giác.
- Kiến thc v hai quy tc đếm cơ bn, hoán v, chnh hp t hp.
b. Phn hình hc:
- Kiến thc v phép biến hình trong mt phng: Phép tnh tiến, phép đi xng trc,
phép quay và phép đi xng tâm.
1.2. V k năng:
- Vn dng thành tho, linh hot các kiến thc đã hc vào làm bài kim tra kiến thc
tng hp.
- Rèn luyn k năng gii toán trc nghim.
- Rèn luyn k năng tính toán, lp lun lôgic gii bài toán t lun.
1.3. Phát triển năng lực học sinh
- Phát triển năng lực tư duy: Tư duy lôgic, tư duy sáng tạo, khảng suy diễn, lập luận
toán học.
- Phát triển năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực sử dụng
công cụ đo, vẽ, tính.
- Phát trin năng lc gii quyết vn đ, kh năng đc lp, sáng to, tính trung thc, cn
thn, chính xác trong kim tra, đánh giá.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2. MA TRN:
Mc đ
Tên bài
Nhn biết
Thông hiu
Vn dng thp
Vn dng cao
Tng
Trc
nghim
T
lun
Trc
nghim
T
lun
Trc
nghim
T
lun
Trc
nghim
T
lun
Đại s và gii tích
HSLG
PTLG
6 câu
1.5đ
4 câu
1.0đ
1 câu
1.0đ
1 câu
1.0đ
12 câu
4.5đ
Hoán v,
chnh
hp, t
hp
2 câu
0.5đ
2 câu
0.5đ
1 câu
1.0đ
5 câu
2.0 đ
Hình Hc
Phép di
hình
4 câu
1.0 đ
2 câu
0.5đ
1 câu
1.0đ
1 câu
1.0đ
8 câu
3.5 đ
Tng
12 câu
3.0đ
8 câu
2.0đ
2 câu
2.0đ
2 câu
2.0đ
2 câu
1.0đ
25 câu
10.0đ
12 câu
3.0đ
10 câu
4.0đ
2 câu
2.0đ
2 câu
1.0đ
Sm Sơn, ngày 30 tháng 10 năm 2020
Giáo viên:
Lê Văn Hà
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
S GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT SM SƠN
ĐỀ S 01
ĐỀ KIM TRA GIA HC K I
NĂM HC 2020 -2021
Môn: TOÁN– Lp: 11
Thi gian làm bài 90 phút
I. PHN TRC NGHIM (5 đim)
Câu 1. Chu k ca hàm s
tan
=
yx
là:
A.
2
π
. B.
4
π
. C.
,
π
kk
. D.
π
.
Câu 2. Phương trình
3
cos
2
x =
có tp nghim là
A.
;
6
kk
π
π

±+


. B.
2;
6
kk
π
π

±+


.
C.
;
3
kk
π
π

±+


. D.
2;
3
kk
π
π

±+


.
Câu 3. Trong các hàm s sau đây, hàm s nào là hàm s tun hoàn vi chu
2T
π
=
?
A.
cotyx=
. B.
tanyx
=
. C.
os2yc x=
. D.
sinyx
=
.
Câu 4. m tp xác định ca hàm s
3
cos 1
y
x
=
.
A.
{ }
\2Dk
π
=
. B.
\2
2
Dk
π
π

= +


.
C.
\ ;2
2
D kk
π
ππ

= +


. D.
{ }
\Dk
π
=
.
Câu 5. Giá tr ln nht và giá tr nh nht ca hàm s
3sin 2 5yx= +
ln lưt là
A.
3
;
5
. B.
2
;
8
. C.
2
;
5
. D.
8
;
2
.
Câu 6. Tìm tt c các giá tr ca tham s
m
để phương trình
sin cos 5mx x+=
có nghim?
A.
2
2
m
m
≤−
. B.
2
2
m
m
>
<−
. C.
22m−≤
. D.
22m−< <
.
Câu 7. Gi
S
là tng các nghim trong khong
( )
0;
π
ca phương trình
1
sin
2
x =
. Tính
S
?
A.
0S =
. B.
3
S
π
=
. C.
S
π
=
. D.
6
S
π
=
.
Câu 8. Tt c các h nghim ca phương trình :
2
4 os 9 os 5 0c x cx
+ +=
A.
( )
x kk
ππ
=−+
. B.
( )
2
x kk
π
π
=+∈
.
C.
( )
2
2
x kk
π
π
=−+
. D.
( )
2x kk
ππ
=+∈
.
Câu 9. Có 10 hc sinh gii khi 10 và 15 hc sinh gii khi 11. Chn mt hc sinh đi d tri
hè. Hi có bao nhiêu cách chn?
A. 10 B. 15 C. 25 D. 150
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Sầm Sơn, Thanh Hóa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm