Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 (lần 1)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 (lần 1) là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh trước bài kiểm tra học kì.

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen:

A. Trên NST thường của tế bào. B. Trên NST giới tính của tế bào.

C. Trên NST của giao tử. D. Trong tế bào của cơ thể sinh vật.

Câu 2: Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lại bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy kiểu hình ở thế hệ thứ hai:

A. Có sự phân li theo tỉ lệ 3 trội :1 lặn.

B. Có sự phân li theo tỉ lệ 1 trội :1 lặn.

C. Đều có kiểu hình khác bố mẹ.

D. Đều có kiểu hình giống bố hoặc mẹ.

Câu 3: Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen đồng hợp:

A. AaBb. B. AABb. C. Aabb. D. aaBb.

Câu 4: Ở ruồi giấm, bộ NST 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang trong quá trình giảm phân. Số NST ở kì sau I của quá trình giảm phân của loài này là bao nhiêu:

A. 8. B. 16. C. 4. D.O.

B. TỰ LUẬN:

Câu 5:

1. Phép lai phân tích là gì? Mục đích của phép lai phân tích?

2. Một loài thực vật tình trạng hoa đỏ (A) trội hoàn toàn so với hoa trắng (a). Có một cây hoa đỏ em hãy nêu các phương pháp để kiểm tra kiểu gen của cây hoa đỏ?

Câu 6: Em hãy trình bày diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân? Bộ NST của tế bào tạo ra sau nguyên phân có gì khác so với bộ NST của tế bào tạo ra sau giảm phân?

Câu 7: Trình bày cơ chế sinh con trai hay con gái ở người? Theo em quan điểm:

Sinh con trai hay con gái là do người mẹ quyết định” đúng hay sai?

Câu 8: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cho cà chua quả đỏ dị hợp tự thụ phấn được F1.

1. Viết sơ đồ lai xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1.

2. Xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả cà chua màu đỏ có kiểu gen đồng hợp Làm giống tử số quả đỏ thu được ở F1, là bao nhiêu?

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sinh học năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn Sinh học Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 (lần 1)

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Sinh học lớp 9, Giải bài tập Sinh học 9, Giải Vở BT Sinh Học 9, Giải bài tập Địa Lí 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9, Giải tập bản đồ Địa lí 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Đánh giá bài viết
1 885
Sắp xếp theo
    Sinh học lớp 9 Xem thêm