Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 6

Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh học 7

Đề thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 6 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức cũng như nâng cao kết quả dạy và học.

Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học 7 học kì 2 - Đề 6

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

A. Chim bồ câu

B. Tôm sông

C. Ếch đồng

D. Châu chấu

Câu 2. Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

A. Thằn lằn bóng đuôi dài

B. Châu chấu.

C. Cá chép

D. Thỏ hoang

Câu 3. Nhóm nào dưới đây gồm hai đại diện đều có hiện tượng thụ tinh ngoài?

A. Trai sông và cá chép

B. Châu chấu và cá chép

C. Giun đũa và thằn lằn

D. Thỏ và chim bồ câu

Câu 4. Động vật nào trong hình dưới đây có 3 hình thức di chuyển?

Đề kiểm tra Sinh học 7

Câu 5. Cho các loài động vật sau đây, có bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng ống?

(1) Cá

(2) Ếch

(3) Bò sát

(4) Chim

(5) Thú

(6) Chân khớp

(7) Ruột khoang

(8) Động vật nguyên sinh

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

II. Tự luận

Câu 1. So sánh cấu tạo cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Câu 2. Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

Câu 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự ….(2)…. của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…

Đáp án đề kiểm tra Sinh học 7

I. Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: B

II. Tự luận

Câu 1.

STTCơ quanẾchThằn lằn
1TimTim 3 ngăn 2 tâm nhĩ và 1 tâm thấtTim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt.
2PhổiPhổi đơn giản, ít vách ngăn, gồm các túi chứa khí không có mao mạch bao bọc.Phổi phức tạp, có nhiều ngăn và nhiều mao mạch bao quanh, có liên sườn tham gia vào hô hấp.
3ThậnTrung thận đơn giản, có bóng đái lớnHậu thận, xoang huyệt có khả năng tái hấp thụ nước (nước tiểu đặc)

Câu 2.

- Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp.

- Có cơ hoành tham gia vào hô hấp. Phổi có nhiều túi phổi nhờ làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

- Thận sau: cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất.

Câu 3.

Đáp án: (1): vô tính; (2): thụ tinh; (3): hữu tính

Đánh giá bài viết
1 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm