Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 có đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn củng cố và luyện tập cho kì thi cuối năm hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

(50 câu trắc nghiệm)

ĐỀ THI GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút;

Ngày thi: 17/03/2017

Mã đề thi 132

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

----------HẾT----------

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

1

A

11

D

21

D

31

B

41

D

2

C

12

A

22

A

32

A

42

B

3

A

13

A

23

D

33

D

43

C

4

A

14

C

24

B

34

C

44

D

5

C

15

C

25

D

35

B

45

A

6

D

16

B

26

B

36

C

46

B

7

C

17

C

27

C

37

A

47

C

8

C

18

C

28

C

38

B

48

B

9

A

19

A

29

D

39

B

49

A

10

D

20

D

30

B

40

D

50

B

Đánh giá bài viết
1 3.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm