Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề 2 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:

A. 5 070 600

B. 5 007 600

C. 5 700 600

D. 5 706 000

Câu 2: Trong các số: 5 785; 6874; 6 784 ; 6 487, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 3: Trung bình cộng của ba số: 36; 42 và 57 là:

A. 35

B. 305

C. 145

D. 45

Câu 4: Số thích hợp điền vào ô trống để: 1 tấn = …. kg là:

A. 10
B. 100
C. 1000
D. 10000

Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để: 1 phút 15 giây = …… giây là:

A. 115

B. 75

C. 57

D. 60

Câu 6: Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2; cho 3 và cho 5:

A. 12

B. 10

C. 15

D. 30

Câu 7: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng …… và ……

b) Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……

II. Phần tự luận:

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a, 512 156 + 146 723.

b, 535 789 - 2127.

c, 232 x 24.

d, 6420 : 321

Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 64 – 876 x 54

Câu 10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I.Trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

A

0,5

2

C

0,5

3

D

0,5

4

C

0,5

5

B

0,5

6

D

0,5

7

a, Đoạn thẳng AB và DC

b, Đoạn thẳng AD

2đ (Mỗi ý đúng được 1đ)

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 8. (2đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

a, 512 156 + 146 723 = 658 879

b, 535 789 – 2127 = 533 662

c, 232 x 24 = 5 568

d, 6420 : 321 = 20

Câu 9. (1đ)

876 x 64 – 876 x 54

= 876 x ( 64 – 54)

= 876 x 10 = 8760

Câu 10. (2đ) Tóm tắt ( 0,5đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài giải

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: (90 + 22) : 2 = 56 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 90 – 56 = 34 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 56 x 34 = 1904 (m2)

Đáp số: 1904 (m2)

(Tùy theo cách giải của học sinh đánh giá cho điểm)

Tham khảo các đề ôn tập môn Toán lớp 4:

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 5.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm