Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Đề 2 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao, đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:

A. 5 070 600

B. 5 007 600

C. 5 700 600

D. 5 706 000

Câu 2: Trong các số: 5 785; 6874; 6 784 ; 6 487, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 3: Trung bình cộng của ba số: 36; 42 và 57 là:

A. 35

B. 305

C. 145

D. 45

Câu 4: Số thích hợp điền vào ô trống để: 1 tấn = …. kg là:

A. 10
B. 100
C. 1000
D. 10000

Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để: 1 phút 15 giây = …… giây là:

A. 115

B. 75

C. 57

D. 60

Câu 6: Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2; cho 3 và cho 5:

A. 12

B. 10

C. 15

D. 30

Câu 7: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

a) Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng …… và ……

b) Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng ……

II. Phần tự luận:

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a, 512 156 + 146 723.

b, 535 789 - 2127.

c, 232 x 24.

d, 6420 : 321

Câu 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

876 x 64 – 876 x 54

Câu 10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng 22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó?

>> Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I.Trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

A

0,5

2

C

0,5

3

D

0,5

4

C

0,5

5

B

0,5

6

D

0,5

7

a, Đoạn thẳng AB và DC

b, Đoạn thẳng AD

2đ (Mỗi ý đúng được 1đ)

II. Phần tự luận: ( 5 điểm)

Câu 8. (2đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

a, 512 156 + 146 723 = 658 879

b, 535 789 – 2127 = 533 662

c, 232 x 24 = 5 568

d, 6420 : 321 = 20

Câu 9. (1đ)

876 x 64 – 876 x 54

= 876 x ( 64 – 54)

= 876 x 10 = 8760

Câu 10. (2đ) Tóm tắt ( 0,5đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài giải

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: (90 + 22) : 2 = 56 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 90 – 56 = 34 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 56 x 34 = 1904 (m2)

Đáp số: 1904 (m2)

(Tùy theo cách giải của học sinh đánh giá cho điểm)

Tham khảo các đề ôn tập môn Toán lớp 4:

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 5.678
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm